Nytt

Med nye innbyggere kommer det nye høytidsdager. Lørdag markerte sjiamuslimene i Oslo Ashura – dagen da de mener at Muhammeds barnebarn, Imam Hussein,  led martyrdøden i år 680. I andre land bedriver man selvpisking og andre former for selvskading så blodet flyter i Ashura-toget. Hvorfor noen bærer med seg det norske flagget i dette toget er usikkert. For dette er ingen 17. mai.

Ikke alle er like imponert over at dette finner sted i Oslo:

Og her fra København: