Tommy Robinson stiller som kandidat til EU-valget. Han stiller for regionen north-west England. Denne regionen har sett store demografiske endringer. Det er her vi finner de tidligere industribyene som nå er mer kjent for sex-grooming og overgrep av britiske jenter enn for tekstilindustri. I disse byene skiftes befolkningen ut. Britene flykter fra kriminalitet og utrygghet og er for lengst i mindretall mange steder.

En eksempel på en slik liten by er Dewsbury.  En tidligere redaktør for en lokalavis skrev boken The Islamic Republic of Dewsbury. Her beskrives det hvordan en søvnlig liten britisk by ble fullstendig islamisert. I nordvest-regionen i England ligger Manchester, Bradford, Rochdale, Leeds, Sheffield og alle de andre byene som har fått store muslimske befolkningsgrupper.

Det er her Tommy Robinson stiller som kandidat til EU-valget. Dette området er ikke det enkleste å drive valgkampanje i hvis man vil beholde helsen.

  Den nye befolkningen i Dewsbury. Nærmere 70 år med «integreringstiltak», toleranse og forståelse er fullstendig feilslått.

Lørdag hadde Tommy Robinson arrangert for en valgkampnje i Oldham, utenfor Manchester. Hit kom det en gruppe som helst vil se ham avlivet på stedet. De kaller seg for The Muslim Defence League. Denne mobben ville angripe både Tommy Robinson og hans tilhengere. Politiet måtte inn for å beskytte valgkampanjen. Murstein, flasker og egg ble kastet av de fremmøtte muslimene mellom rekkene av sosialboliger i Oldham. I mediene står det vanlig at Tommys tilhengere braket sammen med motstandere… Eller som BBC skrev: Tommy Robinson: Trouble flares at event in Oldham.

Vi hører ofte at det oppstår slåsskamper mellom Tommy Robinsons støttespillere og deres motstandere. Her er et slikt bilde. Dette er både den fysiske og den mentale virkeligheten i Storbritannias nordlige byer. 

Dette er menn som roper om rasisme. Den «gode volden». De kaller seg for The Muslim Defence League.

Det flerkulturelle samfunnet i praksis. Hvorfor gjelder det bestandig islam?

Tommy Robinson har tøffe motstandere.

https://www.youtube.com/watch?v=VR_jriaNKM4

https://www.youtube.com/watch?v=WsHDqBX5oWo

https://www.youtube.com/watch?v=RGfQiXmWx1I

Her intervjuer Katie Hopkins Tommy Robinson. Hun lever også farlig med sin frittalende meninger om islam. Gå ikke glipp av Document-møtet med Katie Hopkins 22. mai. Kjøp billett her.

Tommy Robinson har allerede blitt angrepet med milkshakes flere ganger de siste ukene. BurgerKing la ut en melding på Twitter:

Katie Hopkins var ikke imponert:

 

Daily Mail    BBC

Kjøp billetter til Katie Hopkins her