Etter at Tommy Robinson ble arrestert i Leeds utenfor en rettssal hvor han filmet folk på vei inn til en stygg sex-groomingsak med 29 tiltalte, har reaksjonene vært mange og sterke. Bakgrunnen for arrestasjonen er fremdeles noe uklar, men inntrykket er at Tommy Robinson ble arrestert for å ha utvist «forakt for retten», selv om […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.