Sakset/Fra hofta

Tommy Robinson kommer fra arbeiderklassen i byen Luton, litt nord for London. Her var det en relativt harmonisk multietnisk befolkning – helt til islam kom. Tommy og hans venner lærte at det ble andre spilleregler som slåsskamper med mange mot én. Fair play forsvant. Sex-grooming av britiske sårbare og svært unge jenter ble et stort problem. For hele lokalsamfunnet.

Moral- og kulturkrasjet ble for mye for byen som, i likhet med mange andre byer i Nord-England, segregerte seg selv. White flight er akkurat det – britene flyttet og flyktet vekk fra en fremmed kultur med uforståelige æreskodekser.

Her er episode 1, hvis du hadde gått glipp av den.