Foto: Giorgos Moutafis / Reuters / Scanpix.

 

Etterhvert som Italia fylles opp med migranter, og de andre europeiske landene er uvillige til å ta imot dem og omhyggelig bevokter sine grenser mot ulovlige passeringer, blir menneskestrømmen et stadig mer akutt problem for Italia.

Løsningen turde være åpenbar – altså å bringe den vanvittige trafikken som pågår, til opphør. I stedet lufter italienske politikere nå tanken om å bruke et juridisk smutthull i EUs lovgivning til å skyfle migrantene videre til andre europeiske land.

Bestemmelsene det er tale om, er å finne i EUs rådsdirektiv 2001/55, som forutsetter at byrden skal fordeles jevnt mellom unionens medlemsstater i tilfelle massiv tilstrømning av fordrevne personer. Direktivet ble utarbeidet for å hanskes med virkningene av konfliktene på Balkan, men har siden vært sovende. Ikke desto mindre er det gjeldende lovgivning, og Italia kan i prinsipp børste støvet av den.

På denne måten kunne italienerne gi midlertidige EU-reisedokumenter til migrantene, som dermed ville stå fritt til å reise Europa rundt – et scenario som utvilsomt vil skape dyp uro hos de andre EU-statenes regjeringer. Men hva skal de gjøre hvis Italia har retten på sin side?

Tanken på å benytte dette smutthullet ble først luftet for omtrent to uker siden av Comunità di Sant’Egidio, en godfjottet og økumenisk organisasjon innenfor Den katolske kirken, som alltid har tatt til orde for enda større gjestfrihet overfor migranter. Italias tidligere utenriksminister Emma Bonino gav så forslaget sin støtte i et intervju med La Stampa den 10. juli.

At dette trickset for Svarteper-spill med migrantene kort tid etterpå skulle havne på bordene i det italienske regjeringsapparatet, falt nok likevel de færreste inn. Det var derfor overraskende da viseutenriksminister Mario Giro i et innlegg i Il Foglio i går pekte på det angjeldende direktivet som en reell mulighet. Giro bekrefter det hele i intervjuer, også overfor The Times, hvor han får støtte av en senator:

Mario Giro, the deputy foreign minister, and Luigi Manconi, a senator with the ruling Democratic Party, told The Times that issuing migrants with temporary visas was under discussion.

Mattia Toaldo, a senior analyst at the European Council on Foreign Relations, said: “If migrants continue to arrive and Italy decides to give them papers to cross borders and leave Italy it would be a nuclear option. Italians have lost any hope of getting help from the EU and may say, ‘If you won’t make it a common challenge, we will.’ ”

Salen er også omtalt i Daily Mail.

Utspillet blir utvilsomt tatt særdeles alvorlig i EU-landene. Det ville ikke være første gang Italia vinker migrantene videre, om enn metoden denne gang ville være mer sofistikert enn før.

I så fall ville den «kjernefysiske» løsningen med eksporterte migranter på atombombenes plass trolig bringe det politiske spillet om migrantene i Europa til et midlertidig klimaks. Diplomatiske kriser er lett å se for seg.

Det vitner uansett om en svimlende mangel på kollektiv intelligens når medlemmer av unionen strides innbyrdes om et felles problem, som det hadde vært klokere å løse sammen istedenfor å gjøre alt for å garantere at det fortsetter på ubestemt tid.

De østeuropeiske lederne kan lene seg rolig tilbake og beskue galskapen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂