Bilde: Trumps sønner vil gjerne være flinke og leve opp til farens forventninger. Det kan ha fått Donald junior til å opptre skjødesløst i forhold til en bekjent som ba ham møte en russisk advokat. Junior innrømmer at han hadde ikke slått på radaren, og så ikke at infoen som ble tilbudt om Hillary kom fra den russiske regjering. Foto: Mike Segar/Reuters/Scanpix

Donald Trump Jr handlet på impuls. Han fikk et tilbud om å motta kompromitterende informasjon om farens motstander, og takket ja med et «I love it». De ordene skulle han nok helst trukket tilbake. De var en gave til farens motstandere.

Det kom ikke noe ut av møtet, hvis vi skal tro junior. Trolig har FBI avlyttet hva som ble sagt. Det var på denne tiden, juni 2016, at en FISA-domstol godkjente avlytting av Trump Tower. Advokaten Junior møtte var Natalia Veselnitskaja, som er kjent for å drive lobbyvirksomhet for Moskva.

Dette i seg selv burde fått et flagg til å gå opp for junior Trump. Men som han selv sier i intervjuet med Sam Hannity i natt: Min antenne var ikke oppe.

 

Måten møtet ble satt opp på stemmer med denne fremstillingen: En lurvete britisk journalist, Rob Goldstone, spør om ikke junior vil møte en kontakt som har interessant informasjon om Hillary. De møtes i Trump Tower, og junior tar med seg svogeren, Jared Kushner, og kampanjelederen Paul Manafort. Veselnitskaja snakker om amerikansk adopsjon, som er et stikkord for Magnitskij-loven som utestenger russere som har bågått alvorlige menneskerettsbrudd. Junior blir utålmodig og forsøker å presse frem infoen om Hillary, men får ikke noe svar. Derfor varer møtet bare 20 minutter.

Det spørs om møtet i seg selv er nok til å kriminalisere junior.

Men det er ett faktum som motstanderne vil spinne videre på og som er en politisk belastning: Goldstone skriver at faren til popsangeren hadde møtt den russiske statsadvokaten og der hadde riksadvokaten tilbudt Trump-kampanjen offisielle dokumenter som ville inkriminere Hillary og som også omhandlet hennes transaksjoner med Russland. Her fremgår det tydelig at den russiske staten var involvert. Tilbudet om info kom fra russiske myndigheter. Dette er det mest alvorlig for junior Trump, for amerikansk lov forbyr utenlandsk innblanding i valg, og dette kan vanskelig tolkes som annet enn et slik forsøk.

Junior sier han ikke så det. Kampanjen gikk i hundre og han sa bare ja til å høre om det kunne være noe interessant. Det er slik valgkamper er, sier Trump junior, og det har han helt rett i. Han har også rett i at dette var før russlands-mania grep mediene og demokratene.

Men ved å offentliggjøre e-postene har junior levert et bevis for at han takket ja til et møte hvor han ble fortalt at det skulle komme info fra den russiske regjering. At det så ikke kom noe ut av møtet er en annen sak. Det at han takket ja etter å ha blitt fortalt hvor infoen kom fra, er et alvorlig feilgrep, politisk uten tvil og kanskje også juridisk.

Demokratene og mediene bruker avsløringene for alt det er verdt, Men ved å gå så høyt opp på banen som Tim Kaine og flere andre gjorde,  selger de skinnet før bjørnen er skutt. Da blir deres motiv for tydelig. Det er ikke omsorg for et fair valg som driver dem, det er politisk drapslyst.

Demokratene og mediene har satset alt på at det skulle dukke opp en smoking gun. De har blåst russian collusion opp til megaformat, uten å finne håndfaste bevis. Dette er første gang de får fast fisk. Men glipper den av kroken?

Ved å begynne å snakke om landsforræderi risikerer demokratene en backlash.

Junior gjorde noe dumt, men måten han forklarer saken på virker overbevisende. Han innrømmer selv at det var dumt. Men hvis det har foregått en russian collusion, et samarbeid på det nivå og det omfang som mediene og demokratene har påstått, må det avsløres noe mer omfattende.

Mediene hev seg over saken i går og siterte tidligere Obama-medarbeidere som nå er professorer. De la ansiktet i alvorlige folder og sa dette var meget alvorlig. Noe lignende har de aldri hørt om.

Men hvis det ikke kommer noe mer, noe som tyder på at russerne fikk kroken i Trump-teamet, er saken neppe stor nok til å utløse noen større rystelser.

Tvert om, ved å overdrive bekrefter mediene indirekte at de har hatt lite å gå på hittil, og at de forsøker å gjøre denne hendelsen til noe mer enn den er.

 

 

Charles Krauthammer setter Juniors selv-avsløring inn i den rette sammenheng. Han sier hittil har the russian colllusion vært en cover-up, uten noen forbrytelse. Men plutselig detter juniors epost ned og den sier noe annet.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂