Møtesalen i House of Lords, Westminster. Stillbilde: YouTube.

 

En rapport fra det britiske Overhusets EU-komité viser at EUs sjø­militære Operasjon Sophia – som ble igangsatt våren 2015 i et forsøk på å bekjempe menneske­smuglingen over Middel­havet, og hvor Stor­britannia bidrar med fartøy – har resultert i at flere mennesker enn før omkommer på havet, skriver The Times.

Rapporten peker på en taktikk like dyr som den er feilslått:

The multimillion-pound tactic of using warships to destroy traffickers’ boats has led to migrants leaving the Libyan coast in less-seaworthy vessels such as dinghies rather than deterring the smugglers’ activities, a Lords committee concluded.

De små gummibåtene, som ifølge rapporten utgjør 70 % av trafikken, er farligere enn større trebåter. Resultatene taler for seg selv:

At least 4,581 people died making the journey between Libya and Italy last year, a 42 per cent rise on 2015, according to data cited in the report.

Økningen i antall dødsfall på 42 % fra 2015 til 2016 er uforholds­messig stor sammenlignet med økningen i trafikken på 18 % i samme tidsrom. På bakgrunn av sine konklusjoner fraråder da også lordene at operasjonen fortsetter.

“We remain of the view that Operation Sophia has not in any meaningful way deterred the flow of migrants, disrupted the smugglers’ networks or impeded the business of people smuggling on the central Mediterranean route,” the EU external affairs sub-committee, chaired by the former Conservative minister Baroness Verma, said.

Mandatet til Operasjon Sophia må fornyes i slutten av denne måneden for å kunne fortsette. En slik beslutning ville være ens­betydende med å si at det er bra å bruke penger på tiltak som ikke forhindrer menneske­smuglingen, som dertil gjør at flere omkommer til havs.

For det hjelper altså ikke å bare ødelegge båter, så lenge nye kan skaffes til veie. I den grad EU ønsker å føre en troverdig politikk på området, samtidig som mennesker skal plukkes opp utenfor de libyske fjære­steinene, bør unionen ødelegge smuglernes logistikk på land. Det ville være på høy tid.

For hvor vanskelig ville det egentlig ha vært for offiserene til havs å meddele hoved­kvarteret at sjøstrids­krefter ikke er nok til å stanse laste­biler med nyproduserte gummi­båter på vei til Libya? Og hvor vanskelig er det å skaffe etter­retning om de laste­bilene til å bombe dem på veien til bestemmelses­stedet eller forhindre deres ankomst på annet vis?

Kanskje man burde spørre House og Lords om disse tingene også, den eneste institusjonen av betydning som tar til motmæle mot den pågående galskapen. Hvem skulle ha trodd at det ville bli en av fornuftens siste bastioner i Europa? Reelt aristokrati er åpenbart undervurdert.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂