Migranter i en gummibåt i ferd med å bli plukket opp av den spanske fregatten Canarias utenfor kysten av Libya den 17. juni 2017. Foto: Stefano Rellandini / Reuters / Scanpix.

 

Libyske smuglere importerer gummibåter i bulk for å sende flyktninger og migranter ut på Middelhavet. Nå leter EU desperat etter metoder for å få stanset dem.

Mandag var utenriksministrene i EU samlet i Brussel. Der vedtok de et forbud mot eksport av gummibåter og påhengsmotorer til Libya.

Grunnen er at libyske menneskesmuglere i større og større grad har gått over til å bruke gummibåter når de sender flyktninger og migranter ut på den livsfarlige reisen over Middelhavet.

Vedtaket er i hovedsak symbolsk. Anonymt innrømmes det at forbudet ikke kan ventes å ha reell effekt, ettersom gummibåtene ikke importeres fra EU, men fra Kina.

Utenriksministrene uttaler at de vil se på muligheten for å få utvidet tiltaket til også å gjelde utenfor EU.

Flere ankomster enn før
Eksportforbudet er bare ett av mange tiltak EU har lagt på bordet i sine forsøk på å strupe strømmen av flyktninger og migranter som tar seg over til Europa fra Libya.

Så langt har innsatsen ikke lyktes. Hittil i år har nærmere 89.000 mennesker ankommet til Italia, de aller fleste via Libya. Antallet er om lag 19 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Situasjonen har satt Italia under et voldsomt press, og den italienske regjeringen har bønnfalt andre EU-land om å gjøre mer for å hjelpe.

Samtidig er reisen svært farlig, og så langt i år har mer enn 2.200 mennesker druknet i farvannene utenfor Libyas kyst.

Operasjon Sophia
For to år siden opprettet EU en egen militæroperasjon for å forsøke å stanse menneskesmuglerne. EU ventes nå å forlenge mandatet til operasjonen, som har fått navnet Sophia.

Men sjøoperasjonen er kontroversiell og har fått mye kritikk for ikke å gi ønsket effekt.

I forrige uke offentliggjorde Overhuset i Storbritannia en rapport med bitende kritikk av sjøoperasjonen. Der er konklusjonen at operasjonen kan ha ført til at flere mennesker har mistet livet til havs.

Overhuset viser til at mer enn 450 smuglerbåter er blitt beslaglagt av EU. Tapet av båter har fått smuglere til å tilpasse seg og ta i bruk gummibåter i stedet. Disse er langt fra like sjødyktige som de båtene EU har tatt i arrest, og konsekvensen har vært et økende antall drukninger, ifølge rapporten fra Overhuset.

Uten tilgang til libysk farvann
En grunnleggende svakhet ved operasjonen er at EUs skip ikke har mulighet til å gå inn i libysk farvann, der mange av drukningene skjer.

Det gjør også innsatsen mot menneskesmuglerne mindre effektiv. Som et alternativ har EU begynt å gi opplæring til libysk kystvakt, men foreløpig uten at det har ført til noen reduksjon i strømmene.

Samtidig styrker EU samarbeidet med Libyas naboland i sør for å forsøke å forhindre at flyktninger og migranter i det hele tatt når fram til landet, som har vært preget av anarki og kaos siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafi og hans regime.

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen sier han ikke tror det finnes noen raske løsninger.

– Det er en komplisert situasjon, sier Samuelsen.

– Vi har reelt sett en situasjon der Schengens grense går sør for Libya, sier han.

(©NTB)