Med 61 områder ute av ordensmaktens kontroll, og situasjonen beskrevet som «akutt» og «alvorlig» av Sveriges politisjef Dan Eliasson, har nå svenske politi bestemt at det skal bevilge ekstra 10 millioner SEK til å utrede hatkriminalitet mot etniske minoriteter og … journalister. Allerede har Stockholm, Gøteborg og Malmø hatt 7-10 etterforskere hver, ansatt for å forfølge «hatgrupper». Satsningen skal gi hver av Sveriges regioner sin egen avdeling av ansatte etterforskere av «hatkriminalitet».

– Vi forsterker med ti millioner, allerede for inneværende år, ettersom personer med ulike etniske bakgrunner og religiøse overbevisninger, samt journalister, opplever seg selv fortsatt som truede. Og trusselbildet ser ikke ut til å minske.

sier den nasjonale politisjefen Daniel Eliasson i en kommentar til det svenske politiets nyhet, som ble først meddelt torsdag under «politikveckan» i Almedalen i Visby, og siden publisert i går på deres hjemmesider.

Arbeidet er allerede i gang, uten noen dialog med den demokratiske prosessen overhodet:

– Vi innleder nå en dialog med regionene om hvordan vi best kan benytte de nye ressursene. Slik at vi får størst mulig effekt av satsningen, sier Dan Eliasson.

Og forakten for den demokratiske prosessen blir desto mer åpenlys, idet den politiske dimensjonen av vedtaket blir gjort eksplisitt i polisen.se sin artikkel, der det heter at

Ved at satsningen allerede gjennomføres i år, står politiet sterkere innen det kommende valgåret 2018, mener Sveriges politisjef.

– Under valget kommer flere meningsytringer i ulike henseender. Det er mulig at vi kommer til å ha behov for ytterligere satsninger – jeg utelukker ingenting, sier Dan Eliasson.

Et kort google-søk avslører at Svenska Dagbladet og Fria Tider i skrivende stund, er alene om å ha registrert nyheten, om denne økte satsningen. Og Svenska Dagbladet, ulikt Fria Tidars nøytrale sak, vinkler det heller positivt, som en forsterking i kampen mot «forbrytelser mot grunnleggende friheter og rettigheter», slik de betegner det.

Den liberale presse vil gjerne male et bilde av Øst-Europas høyreorienterte regjeringer som kontrollerende og autoritære, men er selv langt mer villig til å gå på akkord med demokratiske verdier, i sin desperate kamp om å holde fast ved det multikulturelle prosjektet. Det er ikke Polen som prioriterer tankepoliti fremfor forfølgelse av jihadister, men Storbritannia. Og det er ikke Ungarn som prioriterer hatkriminalitet mot journalister, fremfor å sikre sine borgere lov og orden.

Svenska Dagbladet

Svenska Polisen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂