Sakset/Fra hofta

Larvik Islamic Cultural Center, et prosjekt til 40 millioner. Pengene kom ikke direkte fra Saudi-Arabia, men via en stiftelse. Myndighetene kan utad si at de forbyr direkte finansering, men ser gjennom fingrene med at det gjøres fordekt, avslører Hege Storhaug i sin bok Den 11.landeplage. Det er ikke vanskelig å være enig i at vestlige styresmakter må ta et oppgjør med sin venn Saudi-Arabia – vi er i «seng med fienden», som Hege Ulstein skriver i en kommentar i Dagsavisen i dag. De politisk korrekte er i bevegelse, men er det tilstrekkelig?

Hege Ulstein skriver i en kommentar i Dagsavisen i dag om vestlige styresmakters nære «vennskap» med Saudi-Arabia, et styrtrikt og undertrykkende diktatur, et land som praktiserer regelrett kjønnsapartheid.

Hun viser til en uttalelse fra tidligere SV-rådgiver Ketil Raknes på facebook der han skriver: «terroren som rammer Europa skyldes først og fremst at en voldelig og ekstrem variant av islam har fått globalt fotfeste.

Mye av grunnen til dette skyldes at land som Saudi-Arabia fritt og uhemmet har fått spre den ekstremistiske giften sin til vestlige land gjennom finansiering av skoler og moskeer».

I seg selv er dette nye og viktige toner fra de politisk korrekte, som Ulstein og Raknes må sies å representere. Samtidig skriver Hege Ulstein i avsnittet under: «her hjemme kan norske styresmakter la være å mistenkeliggjøre helt vanlige, fredelige muslimer på flukt eller bosatt i vårt land» – og i stedet se på den servile politikken som føres overfor Saudi-Arabia – som på sin side sprer sin ekstremistiske versjon av islam gjennom finansiering av moskeer både i muslimske og ikke-muslimske land.

Det er ikke vanskelig å være enig i det siste, det er ikke vanskelig å være enig i hykleriet fra både USA og andre vestlige land som tjener milliarder på våpensalg til Saudi-Arabia – men å påstå at dette er den eneste løsningen, er å være naiv.

Hvis jeg leser Ulsteins tekst rett, så hevder hun at det utviklet seg et fiendebilde mot islam i Vesten og Norge etter 11. september 2001 – noe som igjen førte til at flere unge med muslimsk bakgrunn ble mer bevisst sin bakgrunn og religion – og en del ble dessverre ytterligere radikalisert – noen ble faktisk terrorister.

Igjen kommer budskapet om utenforskap og manglende integrering – og ikke minst; det er vår, den opprinnelige befolkningens feil, det er vi som har vært fiendtlig innstilt til muslimene. Hva med mange muslimers holdninger til kulturen og verdiene i landene de kommer til?

Og hvorfor er det fortsatt ikke stuerent å påpeke eller sjekke nærmere hva som faktisk skjer bak de lukkede dører i muslimske ungdomsorganisasjoner, i moskeer og på koranskoler eller i hodene til norske muslimer? Hvor er tilsynene og holdningsundersøkelsene?

Og er det faktisk slik at verdiforskjellene har vokst i takt med den høye innvandringen fra muslimske land de senere årene – og hva gjør vi da? Gir vi opp de kampene vi har kjempet, for likestilling og likeverd, for å møtes «på midten»?

Mange har forsøkt å advare mot hatpredikantene som deltar på muslimske ungdomskonferanser, Islam Net sin konferanse er blant annet omtalt i Åsne Sejerstads bok om de to somaliske søstrene som ble radikalisert og reiste til Syria. Norske medier har i svært liten grad interessert seg for disse, det ble tvert imot gjentatt fra både medier og såkalte forskere at det var en forskjell på ekstrem ikke-voldelig  og voldelig islam.

Senest denne uka gikk Antirasistisk senter hardt ut mot Hege Storhaug og tenketanken Human Rights Service sin planlagte kartlegging av moskeer i Norge. Er de redd for at nye avsløringer? I fjor kom en rapport fra avisen Utrop som påviste at flere av de store moskeene i Oslo predikerer svært ekstrem islam. Rapporten fikk liten oppmerksomhet.

Nå er det altså stuerent å påpeke en sammenheng mellom det som blir predikert i moskeene og finansieringen fra Saudi-Arabia – og terrorhandlinger i Europa – og utenfor Europa. Det er et viktig skritt på vei.

Fortsatt er det en lang vei å gå i å kunne påpeke sammenhengen mellom rekrutteringen til ekstreme muslimske miljøer, forakten for den moderne verden og mange vanlige muslimers svært konservative livssyn.

Les også

-
-
-
-
-