Det er mange i Norge som henter sitt utkomme fra statsbudsjettet. Men vi hører lite om uansvarlighet og tyngende statsfinanser når andre grupper får sine oppjusteringer etter krav om å beholde kjøpekraften. Hva er spesielt med pensjonistene?
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.