Sakset/Fra hofta

Document blir mer profesjonelt. Vi er blitt flere mennesker som skriver, vi har abonnert på Reuters billedtjeneste, og nå også NTBs nyhetstjeneste. Alt dette koster.

Document leker ikke. Som enhver annen «sport»: Man tar det man driver med mer og mer alvorlig. Man ønsker å være profesjonell. Dette har også noe med utviklingen innen mediene å gjøre: Ordkrigen, den ideologiske krigen blir stadig mer omfattende, intens og mer konfronterende. Man må kunne hjemmeleksen, vite hvor man selv står og samtidig være orientert om hva motparten sier.

Det er nå en lukket Facebook-gruppe på flere tusen personer som overvåker Facebook og anmelder saker med innhold de ikke liker. Siden Facebook styres etter politisk korrekte prinsipper, får de lett gjennomslag. Kontoer slettes med et pennestrøk. Det å være utlevert til Facebooks nåde kan derfor bli kostbart.

Document har hele tiden ment vi må stå på egne ben.

Reuters bilder har løftet siden og artiklene. NTB gir oss mulighet til å holde oversikt og lar oss plukke saker vi ellers ikke har kapasitet til. Eller vi kan plukke stoff vi finner interessant og bruke det i våre egne artikler. Det øker bredden.

Leserne forventer mer og mer. Når man når et nytt nivå, tar man det for gitt at man blir værende der.

Men for at det skal være mulig må leserne stille opp og bli faste bidragsytere. Her er det mange som har mye å gå på.

De fleste nettaviser har innført en kvote artikler man kan lese gratis, i måneden eller uken. Nyhetsproduksjon koster og avisene er nå tvunget til å bli mer restriktive. De kan ikke gi bort stoffet gratis.

Vi skulle ønske at dette var en innsikt leserne kom frem til: Det er ingenting som heter en free lunch.

Spesielt ikke hvis man setter seg opp mot den rådende oppfatning.

Norske medier trenger en motvekt. Det er nesten ikke mulig å finne et medie som har en konkurrerende oppfatning av det som skjer. Derfor spiller Document en nøkkelrolle. Vi er ubeskjedne nok til å mene det.

Vi har nå nådd et nivå hva gjelder bemanning og stoff/billedtilfang som gjør det mulig å levere en bred tjeneste.

Nå venter vi bare på at leserne kvitterer for mottatt vare og tegner seg for et månedlig bidrag.

 

Benytt vår konto i Dnb 1503.02.49981., eller betal med Paypal, eventuelt kan du Vippse oss på 13629 (organisasjonsnummer).  Støtt oss her. 
 

Les også

-
-
-