Tavle

For å anskueliggjøre hvor godt regjeringen forstår migrasjonens drama, herunder også konsekvensene for Norge, offentliggjør Document en rapport fra regjeringens analysegruppe på migrasjonsfeltet datert 25.5.2016 som er unntatt offentlighet.