Tavle

For å anskueliggjøre hvor godt regjeringen forstår migrasjonens drama, herunder også konsekvensene for Norge, offentliggjør Document en rapport fra regjeringens analysegruppe på migrasjonsfeltet datert 25.5.2016 som er unntatt offentlighet.

Les også

Krigen kom til Norge -
Er LO konstruktiv? -
Red.: Ingen snarvei -
UD har satt Krekar på vent -
En kamp på kniven -