Nytt

Det er aldri morsomt å miste makt og innflytelse. Det er likevel uvanlig at ledere som mister innflytelse, avslører seg slik LO-leder Gerd Kristiansen gjorde på TV2-nyhetene lørdag kveld. Hun avslørte ikke bare sitt manglende demokratiske sinnelag. Hun sto også i TV-ruta og truet regjeringen om den ikke gjorde slik hun ville.

Bakgrunnen for innslaget var regjeringens forslag om ny Arbeidsmiljølov. LO-leder Gerd Kristiansen har de siste dagene terpet på sitt synspunkt om at LO burde vært med på prosessen og blitt hørt før regjeringen foreslo endringer i Arbeidsmiljøloven. Gerd Kristiansen insisterer imidlertid på at LO skal være konstruktive.

-Vi skal være konstruktive i et trepartssamarbeid.

Kristiansen viste i innslaget til at trepartssamarbeidet; samarbeidet mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten har vært vanlig praksis under ulike regjeringer.

-Det er denne måten vi har vært vant til å jobbe med myndighetene på. Ikke bare under den rødgrønne regjeringen, men også under tidligere Høyre-regjeringer.

Alle vet at LO har hatt svært stor innflytelse i dette samarbeidet. Det var nok med god rot i virkeligheten at NHO-leder, Kristin Skogen Lund under den rødgrønne regjeringen i 2011 sa at

-Regjeringen ofrer det norske trepartssamarbeidet til fordel for et intimt samarbeid med LO.

Erna Solberg ønsker en slutt på at LO sitter på bakrommet og styrer regjeringens arbeidspolitikk. Statsministeren viser sitt demokratiske sinnelag når hun ønsker debatter i det åpne rom, og ikke i de lukkede bakrom – slik LO er blitt så vant til.

-Det er jo en kjent sak at det er et tett forhold mellom Ap og LO, og at mye har skjedd på bakrommene. Vi ønsker god dialog med hele fagbevegelsen, men vi er veldig opptatt av at vi også må ha diskusjoner om lovendringer og annet i det demokratiske åpne rommet.

Gerd Kristiansen sluttet seg ikke til statsministerens ønske om diskusjoner i et åpent, demokratisk rom. LO-lederen valgte heller å blottlegge sin mistro til de åpne, demokratiske debatter. Hun nektet seg heller ikke å komme med trusler mot regjeringen om LO ikke får fortsette å styre arbeidslivspolitikken etter eget ønske.

-Jeg tror at regjeringen ville tjent på og hatt en tettere trepartsdialog. Og hvis de velger å se bort ifra at vi representerer 900 000 arbeidstakere i dette landet – bredt spredt i privat og offentlig sektor – da blir det ikke så veldig bra for denne regjeringen framover.

Kristiansen fikk ingen spørsmål om hva som ikke ville bli så veldig bra for denne regjeringen framover. Ei heller ble hun spurt om truslene er LOs bidrag til et konstruktivt trepartssamarbeid.