Nytt

Oslo Frps leder Mazyar Keshvari vil nekte flyktninger som mottar trygdeytelser å bosette seg i hovedstaden.

– Flyktninger og asylsøkere som er bosatt i en kommune bør være selvforsørget før de kan flytte til Oslo, sier Keshvari.

Oslo Frp har levert et forslag til resolusjon som fylkeslaget håper å få vedtatt under landsmøtet i helgen. Redaksjonskomiteen har ennå ikke avgjort om forslaget skal realitetsbehandles, slik Keshvari vil.

– Det er ingen menneskerett å bo i Oslo, og det er legitimt for staten å stille krav til mennesker som ønsker å motta sosiale stønader og lever på velferdsoverføringer, sier han.

Keshvari mener konsekvensene blir store dersom et bosettingsforbud ikke innføres.

– Dersom vi ikke stiller krav, og vi får en oppsamling av ikke-vestlige innvandrere uten tilknytning til arbeidsmarkedet i enkelte bydeler vil vi risikere gettodannelser og svenske tilstander, sier han.