Innenriks


Foto: Kvinnesakskvinnen Betzy Kjelsberg er Siv Jensens oldemor. Hva ville hun ha sagt om hun kom tilbake og så jenter i hijab og niqab? spurte Siv Jensen i et foredrag torsdag.

For å bremse utviklingen mot parallellsamfunn ønsker Siv Jensen å skjerpe kravene til asylsøkere.

Forslaget ble også fremmet av FrP-representanter på Stortinget i 2015. Dersom FrP får fortsette i regjering etter valget, ønsker altså partiet å få det gjennomført.

Forslaget var ett av flere som ble lagt fram under Jensens partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo torsdag kveld. Hun viser til at norskkunnskaper er viktig for å komme i jobb, og at det er avgjørende ikke bare for den enkelte, men for velferdsstatens framtid.

– Jeg tror det er misforstått snillisme å ikke stille krav. Stiller vi krav, med veldig klare forventninger, så går dette mye enklere, sier FrP-lederen til NTB.

Hun mener tydelige krav ofte blir møtt med «god respons og leveranser».

– Det er så mange mennesker med minoritetsbakgrunn som har bodd her lenge, som verken kan språket eller som er i arbeidslivet. Sånn kan det ikke fortsette, sier hun.

Kuttet norsktimene

Høsten 2015 kuttet regjeringen antall timer norskundervisning asylsøkere kan få på mottak fra 250 til 175, en del av omdisponeringen som ble gjort for å håndtere det store antallet asylsøkere som kom til landet. Senere ville regjeringen kutte enda mer for å gi plass til samfunnsfag, men Stortinget bestemte at de 50 samfunnsfagtimene skulle komme i tillegg.

Jensen unngår å svare direkte ja eller nei på spørsmålet om det er aktuelt å øke antall timer igjen, nå som antall asylsøkere er rekordlavt:

– En ting er hvilket ansvar myndighetene har for å legge til rette, en annen ting er den enkeltes ansvar. Det er et spleiselag. Velger man å bosette seg i et annet land, er språkferdigheter helt avgjørende for å kunne fungere, sier hun til NTB.

Hun hevder samtidig at regjeringen har styrket norskopplæringen, og viser til ordningen med «supermottak», der spesielt motiverte flyktninger får ekstra tilbud om språkkurs og arbeidstrening. Tilbudet gjelder om lag 500 asylsøkere.

Jensen går ikke med på at det å nekte Nav-støtte kan bidra til fattigdom og utenforskap, og at dette kan motarbeide målet om integrering og bidra til radikalisering.

– Nei, snarere tvert imot mener jeg det vil styrke muligheten for en raskere integrering, sier hun.

Vanskeligere å flytte

I foredraget ga Jensen også støtte til et forslag fra Oslo FrP som vil gjøre det vanskeligere for flyktninger å flytte fra kommunen de er bosatt i, med mindre de er i stand til å forsørge seg selv. Flyktninger som ikke har jobb, kan bli nektet Nav-støtte til livsopphold dersom de flytter til for eksempel Oslo.

Jensen viste for øvrig til at regjeringen går inn for å øke kravet til botid fra sju til ti år for å få norsk statsborgerskap. Forslaget ble sendt på høring i midten av juli.

FrP-lederen og finansministeren kom dessuten inn på verdidebatten som politikere fra en rekke partier har tatt del i denne sommeren. Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen, og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.

FrP-lederen viste til sin egen oldemor, kvinnesaksaktivisten Betzy Kjelsberg, som på slutten av 1800-tallet skapte oppstandelse fordi hun syklet med bukseskjørt.

– Hvis hun hadde visst at Norge over hundre år etterpå skulle akseptere at kvinner gikk i burka og små jentebarn skulle gå med hijab, er jeg ikke sikker på at hun syns det er veldig stas, sier hun. (NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve)