Bildet: Vesteuropeiske politikere og medier er bestyrtet over Trump, men når det kommer til stykket er det likevel USA de venter på. De føler seg berettiget til å «oppdra» Trump via stedfortreder, men skjønner ikke hva det var som fikk ham valgt. Sikkerhetskonferansen i München lørdag 18. februar.Foto: Michaela Rehle/Reuters/Scanpix

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov foreslår en ny post-vestlig verdensorden hvor Vesten spiller en mer beskjeden rolle. Med Vesten mener nok Moskva NATO, som Lavrov omtalte som en overlevning fra den kalde krigen.

Han tilbød USA et pragmatisk forhold på sikkerhetskonferansen i München. Det kan vanskelig forstås på andre måter enn på bekostning av Europa.

Europa risikerer å bli stående igjen mens det danner seg en ny konstellasjon over dets hode. Hvor stor sjanse er det for noe slikt?

To faktorer har bidratt til usikkerhet i Europa: Putins eventyr i øst og Trumps ønske om godt forhold til Moskva og negative uttalelser om NATO.

Under valgkampen kom Trump med noen meget uheldige uttalelser om at Baltikum kanskje ikke var verdt amerikanske soldatliv. Det ble korrigert. Derimot ikke at de europeiske allierte må bidra mer. Et slikt krav har bred tilslutning i USA. Trump er den første som sier det med styrke. Forretningsmannen i ham taler. Det er ingen mening i at amerikanske skattebetalere skal betale for europeiske barns sikkerhet.

Robert Gates var den første forsvarsminister som advarte europeerne, ved minst to anledninger. Han tullet ikke.

Onsdag talte John Mattis til de andre NATO-allierte bak lukkede dører i Brussel. Ifølge Die Welt sa han:

Und er brachte diese Botschaft in der Nato-Hauptstadt auf einen sehr prägnanten Punkt: „Die Amerikaner können sich nicht mehr um die Sicherheit eurer Kinder kümmern als ihr.“ Wer militärisch nicht abwehrbereit sei, zeige keinen Respekt für sich selbst, für die Allianz und für die Freiheiten, die man geerbt habe und die nun klar gefährdet seien.

-Amerikanerne kan ikke bry seg mer om dere – europeeres – barns sikkerhet enn dere selv gjør. Den som ikke viser seg militært beredt viser ingen respekt for seg selv, for alliansen og for de friheter som man har arvet og som nå helt klart er truet.

Truet av hvem? Av Putins militære eventyr på Krim og i Øst-Ukraina og hans trusler mot Baltikum og forsøk på å vinne innflytelse i Øst-Europa.

Men også av radikal islam. Her skilles USA og Vest-Europa, uten at Vest-Europa forstår at det er Vest-Europa som er truet hvis de ikke passer på.

Øst-Europa er på USAs side. Trump har signalisert at han vil ta et oppgjør med radikal islam. Han søker forbundsvanter der han kan finne dem. Hvis Moskva vil delta på amerikanske premisser er Moskva velkommen. Berlin og Vest-Europa derimot tror det går an å skille mellom islamske stater og radikal islam. Både Angela Merkel og forsvarsministesr Ursula von Leyen sa at det var maktpåliggende å få med de islamske statene i bekjempelsen av terror – de nøyer seg med å bekjempe terror, ikke radikal islam.

Trumps Amerika har forstått at problemet er mye større enn «bare» terror.

Merkel bruker store ord om nødvendigheten av å stå sammen, at Europa ikke vil klare oppgavene alene, at ingen stat klarer oppgavene alene. Men så skal hun si noe enda klokere, og skjærer rett av veien:

Ihr sei aber genauso wichtig, dass bestimmte islamische Staaten miteinbezogen werden in diesen Kampf. Es müsse klar sein, dass nicht der Islam Ursache des Terrors sei, sondern ein fehlgeleiteter Islam.

Merkel forderte von islamischen Autoritäten eine eindeutige Abgrenzung vom Terrorismus. Sie erwarte „klare Worte“ über die Abgrenzung des friedlichen Islam vom Terrorismus im Namen des Islam. Dies könnten westliche Politiker nicht so leisten wie islamische Autoritäten.

Det er imidlertid like så viktig at bestemte islamske stater trekkes med i denne kampen. Det må være klart at det ikke er islam som er årsaken til terror, men en feilledet islam.

Merkel krevde av islamske autoriteter en entydig avgrensning overfor terror. Hun forventet «klare ord» som viste den fredlige islams avgrensning overfor terrorisme i islams navn. Noe slikt kan ikke vestlige politikere gjøre. Det kan bare islamske autoriteter.

Men hvor lenge skal politikere gjenta slike formaninger eller ønsker uten at det blir pinlig? Det har vært pinlig i mange år. Et samarbeid med islamske stater mot terror kan bare skje ut fra disse statenes egeninteresse. Det er den kursen Trump vil slå inn på. Han vil følge en realpolitisk kurs, ved å samarbeide med land som Saudi-Arabia, Jordan, Egypt og Golfstatene for å demme opp for Iran. Her støter Trump mot Putins samarbeid med Iran i Syria. Stabilitet i Midtøsten står høyt på USAs prioritetsliste. Det berører også Israels sikkerhet.

De europeiske landene er tungt inne i avtalen med Iran. De risikerer å bli sittende med svarteper.

Europa er tungnem

Det sitter veldig langt inne for vest-europeerne å innse at de ikke lenger står så sterkt som før. Ursula von Leyen tillot seg å irettesette Trump: NATO hadde ingen plass for tortur. Og heller ikke for diskriminering basert på religion.

Weiter mahnte von der Leyen, den Kampf gegen den Terrorismus nicht als Kampf gegen den Islam misszuverstehen. „Wir sollten uns davor hüten, diesen Kampf in eine Front gegen den Islam und Muslime an sich zu verkehren“, so die Ministerin. Ansonsten drohten sich die Gräben zu vertiefen, aus denen Terror wachse. Das ließ sich nur als Antwort auf Trumps Einreisebann für Bürger aus diversen muslimischen Staaten verstehen.

Von der Leyen minnet om at kampen mot terror ikke må utvikle seg til en kamp mot islam. – Vi må vokte oss for at denne kampen forvandles til en kamp mot islam og muslimer, sa ministeren. Ellers risikerer man at kløftene som terroren vokser ut av, blir dypere. Det lar seg bare forstå som et svar på Trumps innreiseforbud for borgere av diverse muslimske stater.

Problemet med von er Leyen og Merkel er at de ikke bare ytrer en kritikk, de gjentar de samme gamle begrepene som Vest-Europa har kvernet på de siste ti årene. Hvor mange stater har de fått med seg? Vest-Europa liker ikke tortur. De protesterer hvis en amerikansk president går inn for det, men overfor barbariet i et land som Tyrkia eller Egypt, tier de. Torturen der har ellers forskjellige kontekster, men å skille på et islamistisk og et autoritært regime, klarer ikke vesteuropeerne. Det kommer Trump til å gjøre.

Premisset om at kløftene vokser og at det er de som øker rekrutteringen er den type appeasement-språk som ikke lenger fungerer. De er oppbrukt. Hvis det å vokte grensene er med på å øke terrorfaren så blir ord meningsløse.

Slik har imidlertid vesteuropeere uttrykt seg i lang tid.

Vest-Europa forstår ikke at toget holder på å gå, og at de blir stående igjen på perrongen.

Putin tilbyr Trump en deal. Han kommer neppe til å få det som han vil.

Vest-europeerne snakker bare om hvor rotete og uviss situasjonen i Washington er. De ser seg blind på liberale medier.

Signalene fra Trump er ikke til å ta feil av. De har vært under oppseiling lenge, men europeerne vil, når det kommer til stykket, ikke forandre seg.

Tyskland betaler for tiden 1,22 prosent av BNP til forsvar.

Heller ikke kravet om 2 % klarer man å innfri.

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article162180763/Von-der-Leyens-Tritt-gegen-das-amerikanische-Schienbein.html

https://www.welt.de/politik/ausland/article162188621/Lawrow-strebt-neue-postwestliche-Weltordnung-an.html