Moderatorene har en vanskelig oppgave. Hvor går grensen? Det er lettere å sitte på utsiden, da merker man lettere dissonans.

La meg ta noen konkrete eksempler for å illustrere hva man ikke kan eller bør si, fordi det kompromitterer kommentarfeltet: Noen har valgt seg nicket «høyreekstrem???», et nick med mange spørsmålstegn rundt. Hvorfor velger man et så belastet nick?

Når man da i tillegg skriver, i strengen under saken om den svenske politimannen som synger ut:

Ja på dette viset legges det en klam hånd over landet, som i effekt har mye til felles med den effekten det politiske politiet Statspolitiet utøvde under okkupasjonen. Det er mildt sagt skremmende, for dette er ingenting annet enn fascistiske tendenser.

Sammenligninger med Statspolitiet er en non-starter. Det sier ingenting som er relevant. Hvilke argumenter skal man bruke senere hvis man i dag føler det berettiget å sammenligne med okkupasjonen?

Det å skrive anonymt innebærer et ansvar.

Høyreekstrem??? lever opp til navnet. Er det morsomt? Nei.

Les også

-
-
-
-
-
-