Vi har lenge kunnet observere sykepleiere iført hijab. Nå er det blitt offisiell politikk: Hijab hører hjemme i helsesektoren. Det er konklusjonen etter at Rådet for sykepleieetikk har behandlet spørsmålet.

Bakgrunnen for at saken kom opp var at flere pasienter har nektet eller protestert mot å bli behandlet av en sykepleier med hijab. Det er i seg selv megetsigende. Rådets formann, Elisabeth Kjølsrud serverer en konklusjon – hijab godtas – men gjør ikke rede for hvordan man vil løse situasjoner hvor pasienten nekter. Kjølsrud og Aftenposten behandler dette som en smakssak, ikke prinsipielt.

Rådet tar hijaben på alvor. Den er et uttrykk for religiøs overbevisning og må derfor godtas. Men hva med pasientenes – eller kollegers – motforestillinger? Hva hvis disse mener hijaben står for et syn de finner uforenlig med kristne verdier? Kanskje de føler seg forulempet av hijaben, som også er et politisk symbol? Kanskje de mener at de skal slippe å få dette påtvunget på arbeidsplassen?

Ingenting av dette adresseres av Kjølsrud, og Aftenposten reiser det heller ikke. Vi får bare servert en oppvarmet rett hvor det står»dialog». Den smaker flaut.

Rådet mener at dersom det oppstår situasjoner hvor pasienten er engstelig og urolig og ikke ønsker en sykepleier med hijab, bør det tilstrebes dialog og trygghet.

– Vi mener det er viktig å ta på alvor frykt hos pasientene med alle de dilemmaene det bringer med seg. Det sentrale vil være å trygge pasientene, slik at personale med en annen kulturell bakgrunn kan få tillit hos pasientene. Arbeidsplassen kan også være fleksibel og legge til rette så langt det lar seg gjøre, slik at pasienten kan oppleve seg ivaretatt og trygg, sier Kjølsrud.

Hva betyr dette? Utsagnene er selvmotsigende. Ulne. Betyr det at pasienter har rett til å reservere seg mot hijab-pleiere, og at sistnevnte bør forstå at de må respektere pasientene som mener dette, for å bygge tillit? Hvorfor da ikke si det rett ut? Eller ligger det en mild form for tvang bak: De som nekter å bli stelt av en med hijab, f.eks. i hjemmesykepleien, må overtales til å forstå at dette er det nye Norge, og det i nye Norge hører hijab hjemme? Det er den linjen myndighetene har lagt seg på og Rådet for Sykepleieetikk følger lojalt opp. Vi tror

Kjølsrud uttrykker seg forblommet. På den ene siden:

– Saken har flere involverte parter: pasienten, pårørende, sykepleieren, kolleger og arbeidsstedet. Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet, sier Kjølsrud.

På et sykehus eller i pleie i hjemmet er det vel pasientens verdighet som skal være avgjørende, ikke hva en importert kultur fra Midtøsten måtte mene? Rådet vil ikke gi norske pasienter forrang. Det vil ikke anerkjenne at vi står overfor en kulturkonflikt. Pasienter som ikke vil ha hijab kan utmerket godt forstå hva de står overfor. De er ikke skrullete eller fulle av fordommer.

På Oslo Universitetssykehus har man lenge godtatt hijab, bare det er sykehusets egen.

– Et av våre argumenter er at vi ønsker å tilrettelegge for dem som ønsker å jobbe i helsevesenet, og være en attraktiv arbeidsplass for også ansatte med hijab. Samfunnet er ikke tjent med at ansatte ønsker seg bort fra OUS og yrket. Engasjementet de ansatte har for medmennesker, er det viktigste, ikke om de bærer hodeplagg, sier seksjonsleder Hege Linnestad i Seksjon for likeverdig helsetjeneste.

Dette er unnvikende tale. Er det hensynet til ansatte som teller, eller er det hensynet til det norske samfunnet? Kan det tenkes at hijab står for verdier som bryter med norske? Slik at man ved å tillate hijab langsomt bryter ned det norske samfunnets immunitet mot anti-demokratiske verdier?

Man hører Kjølsrud gå som katten rundt grøten.

Bottom line: Hijab er på full fart inn i offentlig sektor. Når læreryrket ikke har vært oppe kan det neppe komme av at man ikke vil se hijab bak kateteret.

Vi får en full hijab-erklært offentlig sektor.

Norske myndigheter fra topp til bunn vil ikke innrømme hva det innebærer. Men vi kan si det høyt og tydelig: Dere kunne hørt på landsmenn og andre, dere kunne respektert landets lover og verdier. Slik det nå er må norske og andre sykepleiere/leger holde munn om tilpasse seg islam. Det er ikke fair.

 

http://www.aftenposten.no/norge/Flere-eldre-onsker-ikke-a-ta-imot-hjemmesykepleiere-med-hijab-Na-har-radet-for-sykepleieetikk-konkludert-613112b.html