Nytt

Østerriksk politi pågrep forleden seks afghanske asylsøkere mellom 18 og 22 år for å ha begått seksuelle overgrep mot atten unge kvinner i Innsbruck på nyttårsaften. Handlingene skjedde etter samme mønster som i Köln ett år i forveien, ved at mennene omringet sine ofre, klemte dem inntil seg og tvangskysset, befølte dem på rumpe og bryst, rev i klærne og bad eksplisitt om sex.

Kronen Zeitung opplyste tirsdag at alle de seks nå er satt på frifot – uten andre konsekvenser enn at de «må regne med en anmeldelse».

De seks er i øyeblikket ikke lenger under etterforskning, og det er altså et åpent spørsmål om de i det hele tatt blir straffeforfulgt.

For det første er nemlig strafferammen for handlingene det er tale om, gitt det forholdsvis lave voldsnivået, høyst seks måneder. For det andre er det vanskelig å sette fingeren på hvem som gjorde hva, siden de var seks stykker. Til den østerrikske avisen sier statsadvokat i Innsbruck Hansjörg Mayr:

De enkelte handlingene kan ikke entydig tilordnes de enkelte gjerningsmennene.

Strafferetten kan altså ikke anvendes på de seks som en voldsgjeng, men er snarere nødt til å forfølge hver enkelt for seg. Det ligger med andre ord i kortene at påtalemyndighetene neppe går til sak. Meget praktisk sett fra overgripernes synspunkt: Hvis du opptrer i flokk og kalibrerer voldsbruken sånn passe, slipper du unna med det.

I påvente av påtalemyndighetens beslutning vil ikke anmeldelsene avstedkomme noen praktiske konsekvenser eller forpliktelser, eksempelvis meldeplikt, for de seks afghanerne. Dermed er det lite eller ingenting som i mellomtiden hindrer dem i å reise til et annet land, hvis de for sikkerhets skyld skulle ønske det.

De formodentlige gjerningsmennene kan i teorien heller ikke forhindres fra å reise ut av Østerrike. «Det er imidertid en fremmedpolitisak.»

Enden på visa er at kvinnene som ble utsatt for de seksuelle overgrepene, i praksis fremstår som rettsløse.

 

Kronen Zeitung