Et av de mest avskyelige trekkene med norsk asylpolitikk er hvordan vertssamfunnets interesser så ofte settes til side for å gi personer som ikke var forfulgte idet de banket på Norges dør, et servicenivå, en rettssikkerhet og en tillit de ikke fortjener.

Og et av de mest avskyelige trekkene ved norsk offentlighet er den manglende evnen til å forstå og sette ord på dette ondartede fenomenet. Et hederlig unntak er Lars Akerhaug, som i Dagen den 30. desember kan opplyse at tall fra Utlendingsnemnda (UNE) viser at et stort flertall av asylsøkerne som angivelig har konvertert til kristendommen, først oppgir dette etter avslag på asylsøknaden.

Hensikten er åpenbart å få omgjort vedtaket, og det er like åpenbart et velkjent triks:

– Når det gjelder afghanere som har anført konvertering til kristendommen opp gjennom årene, så har det store flertallet anført det etter avslag hos UDI eller i forbindelse med en omgjøringsanmodning etter endelig avslag i UNE, sier Bjørn Lyster, kommunikasjonssjef i Utlendings­nemnda.

På denne måten utnytter asylantene at det norske samfunnet som hovedregel går ut fra at mennesker opptrer og uttaler seg redelig, også på offisielt nivå:

Tidligere i år gikk Sylvi Listhaug (FrP) og stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) ut sammen og annonserte at konvertitter nå vil få styrket rettssikkerheten. Det betyr blant annet at alle som oppgir at de blir forfulgt for sin kristne tro som begrunnelse for at de ikke kan reise hjem, vil få møte for å forklare sin sak for Utlendingsnemnda, som er ankeinstans i asylsaker.

En rørende holdning, men akk for et våpen i hendene på personer for hvem løgnen er det naturligste redskap av verden, slik regelen er i korrupte stater – noe asylsøkeres opphavsland uten unntak er.

Toskedal har ikke noe annet svar enn et svadaord som det snart burde bli straffbart å benytte:

– Det er all grunn til å stille spørsmål ved om konverteringen er reell dersom man først opplyser om det ved annen gangs behandling.

– Det er klart at for den ekte konvertitten er det svært viktig med en god behandling, og det er disse vi har vist omsorg for. Det gjelder også om man har blitt ateist eller skiftet til et annet livssyn.

– Men viser ikke disse nye opplysningene at falske konvertitter er et problem?

– Det er en utfordring, helt klart.

John Stuart Mill sa at friheten ikke bør omfatte barn eller barbarer. I dag kan vi si at det tillitsbaserte samfunnet ikke bør omfatte mennesker fra verdens mest korrupte land som man ikke vet noenting om. Dets eksistens står på spill, og nordmennene forstår knapt hva de er i ferd med å miste.

Dette alene er grunn god nok til å si opp flyktningkonvensjonen.

 

Dagen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂