Nytt

Før terroren i Berlin forsøkte Angela Merkel å tvinge tyske fagforeninger til å ta imot asylsøkere for å trene dem opp til å bli lastebilsjåfører. I september sa hun at selskaper skulle «vurdere å leie inn og trene asylsøkere som lastebilsjåfører» mens de ventet på at asylsøknaden ble behandlet.

Merkel sa at planen var at de skulle betale 500 euro for å bytte ut et syrisk førerkort med et tysk. SOm hun sa:

«Vi må alle være klare til å implementere praktiske løsninger»

Mens vi er inne på det kan vi tenke oss mange yrker som asylsøkere kunne passe godt til. Hvis man ønsker å forkorte ventetiden på landets undergang, vel og merke. Hva med togførere, flypersonell, sikkerhetspersonell på flyplasser, atomkraftverk, el-verk, vannverk? I det hele tatt; alt som har med infrastruktur og tjenester som landets befolkning er helt avhengige av.

Og hva med renholdstillinger? Her kan man få adgang til alle de viktigste og mest sentrale funksjonene i landet.

Man undres hvor mange av de 7000 personene som Tyskland mistenker for å planlegge terror, men som politiet ikke makter å holde kontroll på, allerede har posisjonert seg i slike sentrale jobber.

Daily Express