Religionsforsker Torkel Brekke, prosjektleder i Civita, ber norske banker om å tilby islamske lån. Det skriver Vårt Land. I følge avisen er det en del muslimer som etterlever forbudet mot renter. Disse ønsker ikke å ta lån i vanlige banker, og uten midler til å kjøpe bolig, ender de på leiemarkedet.

Torkel Brekke, som med støtte fra Finansmarkedsfondet har laget en rapport som konkluderer med at islamske finansprodukter, spesielt huslån, er etterspurt i Norge, sier følgende til Vårt Land:

Dette kan hindre økonomisk integrering i Norge fordi det å eie egen bolig er så viktig for å bygge seg opp kapital her i landet.

På leiemarkedet opplever mange innvandrere diskriminering. Faren er dermed at noen muslimer i Norge opplever dobbel diskriminering. Først får de ikke tilgang på midler til å kjøpe bolig fordi de ikke kan betale renter. Dernest blir de henvist til et leiemarked med høye priser og ustabile boforhold.

I Civita-rapporten kommer Torkel Brekke i følge Vårt Land med en rekke anbefalinger:

Til Stortinget: Følg med i hva som skjer i andre land når det gjelder tilpasning av lover og regler for å gjøre det mulig å drive islamsk finansvirksomhet.

Til banker: De bør fortløpende vurdere det forretningsmessige grunnlaget for å tilby islamske finansprodukter, for tallet på muslimer stiger i Norge.

Til muslimske ledere: Hvis man blir fortalt at rentebærende lån er synd, kan det skape frykt for konsekvenser av å ta lån til bolig eller spare til pensjon.

Til forskere: Vi må vite mer om islamsk finans og hvilke valg muslimer gjør på det finansielle området.

Så langt jeg kan se er ikke Torkel Brekke opptatt av den manglende rasjonaliteten vi finner i islam, om hvordan denne er systematisk ødeleggende for oppbygging av en markedsøkonomi basert på gjennomsiktighet og full informasjon.

I en islamsk kontekst fastsettes et låns kostnad ut fra en bedrifts lønnsomhet, men med aktører som lever og opptrer i islams amoralske univers leder det til systematisk underrapportering av overskudd, noe som igjen ødelegger enhver mulighet til å vurdere aktørenes lønnsomhet.

Det er, for å si det forsiktig, en grunn til at kapitalisme med tilhørende økonomisk vekst ikke er et trekk ved islamske samfunn.

 

Vårt Land