Vi leser om rekordhøye boligpriser, og at folk tar opp store lån for å finansiere boligkjøp. «Heldigvis» er renta lav nå som prisene er så høye, men mye av forklaringen på at prisene er høye er nettopp at renta er lav. Satt på spissen; om boligrenta plutselig øke til over 10%, slik mange av oss husker at […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.