Vi leser om rekordhøye boligpriser, og at folk tar opp store lån for å finansiere boligkjøp. «Heldigvis» er renta lav nå som prisene er så høye, men mye av forklaringen på at prisene er høye er nettopp at renta er lav. Satt på spissen; om boligrenta plutselig øke til over 10%, slik mange av oss husker at den en gang var, ville den såkalte boligkrisa forduftet som dugg for solen.

Uansett må lån betales, og enda bedre enn å betale litt rente er å ikke betale noe som helst. La meg introdusere Global Housing. Hva forretningsideen deres egentlig er kan neppe sies å være selvforklarende om man går inn på nettsiden. Derfor må man lete opp informasjon andre steder, og skru klokkene tilbake. For eksempel til 2008 og Dagsavisens sak om at shariabanker vil til Norge.

Sharia forbyr rettroende muslimer å betale renter, riba, så hvordan skal de kunne kjøpe seg en bolig om de ikke kan betale den kontant? Om sharia forbyr muslimer å ha penger i banken og nyte godt av innskuddsrenter er forresten en problemstilling jeg aldri har hørt diskutert, men det er en annen sak.

Global Housings startet opp i 2007 og satte straks i gang med å hjelpe muslimer finansiere sine boligkjøp uten at de måtte betale renter, selv om det ifølge nestleder Sohail Malik tok fire år før konseptet var ferdig utviklet og i tråd med både sharia og det norske regelverket. Avisen intervjuet Salhe Ullah, en av kundene deres.

– Det er viktig for meg å følge Koranen, og ved å investere i Global Housing kan jeg kjøpe bolig rentefritt, sier han.

Ullah tror også at det lønner seg økonomisk å kjøpe bolig gjennom Global Housing.

– Jeg har troen på prosjektet, og det er stort behov og interesse for et slikt initiativ, sier han.

Renter er en sentral del av bankenes forretningsidé. De låner selv penger ett sted til lavere rente enn de selv krever inn av kundene sine og vips tjener de penger. Men om muslimske bankkunder ikke kan betale renter hvordan fungerer da sharialån i praksis i Norge i dag?

Global Housing er et aksjeselskap som driver med kjøp, salg og utleie. Forretningsmannen Maqbool Hussain er grunnlegger, hovedaksjonær og styreleder i Global Housing som har en kvinneandel i styret på rundt regnet ganske nøyaktig 0 prosent. Selskapet går inn som partner i et boligkjøp, og leier bort sin andel av boligen til kunden, Samtidig har kunden innenfor en avtalt tidsperiode (maks 15 år) mulighet til å kjøpe en stadig større andel, helt til kunden til slutt eier hele boligen. Du kan lese mer om hvordan dette settes opp i praksis på dinside og det mest spennende er konklusjonen:

Selv når man regner med skattefradraget blir det ut ifra dette regnestykket gunstigere kostnadsmessig å benytte seg av Global Housings boligkjøpskonsept enn å ta opp lån.

Med to viktige forbehold, at regneeksempelet er fra 2014 da rentene var høyere, og at du kjører løpet ut og kjøper opp hele boligen innenfor maksperioden på 15 år. Fordi Global Housings som oftest som står hovedeier av boligen i flere år etter oppkjøpet, vil de også sitte igjen med mesteparten av verdistigningen om boligen selges før kjøper har kjøpt seg helt opp.

Det er kreativt, og trolig er det lovlig så hvis du er på boligjakt og kunne tenke deg å stå som eier av en bolig sammen med Maqbool Hussain, Shezad Malik Sohai, Saleem Malik Sahdal og Jonas Storm (?) mot at du ikke betaler renter, så er det bare å prøve seg.

Men gjør du det, må du love å tipse meg om hvordan det gikk, for de kan ikke la være å tilby ikke-muslimer det samme tilbudet de gir til muslimer!