Professor Torkel Brekke går fra stilling som professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo til professor i kulturelt og religiøst mangfold ved Oslo Met.

Torkel Brekke er et navn flere vil kjenne igjen. Han blir stadig hentet inn av NRK og andre medier for å kommentere vårt nye mangfoldige og flerkulturelle samfunn – som han påstår han setter stor pris på. Selv jobber og bor Brekke i Nordre Aker bydel, i hvert fall inntil 2015 da han ble intervjuet i Aftenposten før kommunevalget samme år. En bydel som ikke akkurat er sterkt preget av ikke-vestlig innvandring – så langt.

Brekke har i mange år vært professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har også en deltidsstilling i den liberalistiske tenketanken Civita.

Nå skal han altså bygge opp en ny mangfoldsgrad ved Oslo Met, som skal være klar til studiestart høsten 2020. I sin nye jobb ved Oslo Met skal han bidra til å bygge opp et sterkt forskningsmiljø innen kulturelt mangfold, ifølge han selv. Brekke kan videre fortelle at han for tiden er spesielt opptatt av hvordan kultur og religion gir seg utslag i hvordan folk handler finansielt og økonomisk. Dette er også tema for ett av forskningsprosjektene hans som handler om finansiell ekskludering og inkludering av muslimer i Vesten.

-Det er lett å tenke at det globale finanssystemet er noe naturlig gitt. Men det er jo også formet av historie og kultur, og det skjer interessante ting når store grupper ikke ønsker å være en del av det.

Mangfoldsprofessoren er ikke bare opptatt av finanssektoren.

-Helsepersonellet trenger kunnskaper om hvordan pasienters kultur kan styre både hva vedkommende forventer og hva han eller hun trenger. I utdanning og skole er det åpenbart at vi trenger slike kunnskaper.

Professor Brekke er opptatt av at for noen blir mangfold en utfordring og en trussel mot samfunnet.

-Husk at nasjonalismen som ideologi har skapt måten vi ordner verden inn i nasjonalstater på. Nasjonalismen sier at innenfor et lands grenser skal det være et kulturelt fellesskap. Denne tanken finner vi i alle land. Kulturelt mangfold går dermed på tvers av mye av det vi føler om hva det vil si å være et land og en nasjon.

Brekke påpeker videre at mobiliteten øker ekstremt – og dermed mangfoldet, noe han selv er positiv til – fra sitt elfenbenstårn på Blindern. Mangfold er nemlig en kilde til masse bra, skal vi tro professoren.

-Samtidig må vi ta på alvor at en del synes det er skummelt. Den redselen må vi møte med åpen diskusjon og argumenter, sier han til  Utrop.

Det spørs hvor langt professorens «faktaopplysninger» når, fra en professor som tidligere har uttalt at for mange muslimer er renter et større tabu enn å spise svinekjøtt. Det virker som om politikere tror at bare folk bor her lenge nok, så gir de slipp på slike tabuer. Forskning viser at det er helt feil.

Det er nemlig ikke hvilket som helst mangfold professoren er ekspert på. Fra høsten av skal han ifølge Utrop bidra som en av to ledere for et stort forskningsprosjekt om islamofobi ved Universitetet i Oslo.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.