Innenriks

Finanskonsernet Storebrand har under et diskré slør forsøkt å tilby islamske lån i Norge via internett, går det frem av en reportasje i Vårt Land.

Låneproduktet, som skal være i samsvar med renteforbudet i islamsk lov og blant annet markedsføres som «etisk», tilbys på en nylig opprettet nettside som ikke uten videre kan spores til Storebrand:

Hvem som står bak tjenesten, sier nettsiden lite om. I stedet heter det: «Sammen med en større norsk bank, lanserer vi som de første i Norge boliglån som oppfyller kravene i islam til rentefrihet.» Domenet, som ble opprettet like før jul, eies imidlertid av en av Storebrands forretningsutviklere. Kommunikasjonssjef i Storebrand, Bjørn Erik Sættem, kan bekrefte at siden er et Storebrand-produkt.

Sættem går langt i å tone ned initiativet i et intervju med avisen. Det ser riktignok ut som et tilbud, med skjemaer og greier, men er angivelig bare et forsøk på å lodde stemningen. 50 personer har allerede meldt sin interesse.

– Hvorfor utelater dere Storebrand-navnet på siden?

– Det er en vanlig måte å gjøre det på når man tester nye produkter. Vi vil si minst mulig til konkurrentene, sier Sættem, som avviser at lånesiden bryter med god forretningsskikk.

Det spørs vel om det ikke var et viktigere hensyn å si minst mulig til offentligheten. Det er kanskje ikke så moro å bli avslørt som rede til å la seg islamisere lenge før landet er ferdig underkastet?

Bakteppet for initiativet skal være en rapport fra det nesten ferdig underkastede Civitas Torkel Brekke, som har anbefalt bankene å åpne for islamsk finans.

Storebrands kommunikasjonssjef håper at myndighetene kan gjøre noen tillempninger for å legge til rette for islamske lån, men finansminister Siv Jensen is not amused.

– Det er ikke aktuelt å endre regelverket for å gi særlige fordeler til religiøse grupper, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) i en e-post til Vårt Land.

storebrand-ummah

Av Vårt Lands reportasje fremgår det at det avisen kaller «halal-lånene» i realiteten ville innebære at Storebrand tar renter, bare at man kaller dem noe annet.

På den måten viser finanskonsernet at det er rede til å tilpasse seg den løgnen, det hykleriet og den formalismen som et liv i islam krever av en absolutt hele tiden. Det steget er ikke så langt når man har vent seg til det samme triple uvesenet under den politiske korrektheten. Hva med å skifte navn til Ummah Storebrand, først som sist?

 

Vårt Land