Innenriks

Vårt Land avslørte for ti dager siden at finanskonsernet Storebrand hadde opprettet en nettside hvor man sonderte interessen i markedet for islamske lån. Nettsiden ble straks tatt ned, men i tiden etterpå har Storebrand mottatt ca. 300 henvendelser fra personer som er interesserte i slike lån, opplyser avisen fredag.

Enkelte andre har derimot også avsluttet sine kundeforhold på grunn av halal-initiativet, som har møtt en kald skulder hos finansminister Siv Jensen hva angår tilpasning av regelverket.

Etter det Storebrands kommunikasjonssjef Bjørn Erik Sættem sier, har selskapets sharia-vending avstedkommet reaksjoner fra andre deler av ummahen:

– Storebrand er nå i gang med å evaluere markedspotensialet for et slikt lån og ser på hvordan produktet kan se ut. Vi har også blitt kontaktet fra finanskonsulenter i Storbritannia og Malaysia som ønsker å hjelpe oss med å sy sammen en slik lånetype, sier Sættem.

Blant mer eller mindre radikale islamfunksjonærer i Norge hilses Storebrands spontane selv-islamisering velkommen:

Både paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge og den konservative ungdomsbevegelsen IslamNet har på Facebook oppfordret sine medlemmer til å vise interesse for lånet.

Er det egentlig noen sider ved tilværelsen i Norge som ikke levebrødsmuslimer på islams vegne vil islamisere?

For bokstavtro muslimer skulle man tro at Norge var så generelt avskyelig at det var best å holde seg unna, med mindre det er islamsk iboende erobringslyst som gjør seg gjeldende. For i Norge er ikke maten bra nok, og klærne er ikke bra nok. De kjønnsblandede svømmetimene er heller ikke bra nok, for ikke å snakke om våre egne ungdommers sjanser på kjæreste- eller ekteskapsmarkedet: De er slett ikke bra nok, og man øver om nødvendig vold for å fastholde det prinsippet. Så selvsagt er heller ikke banklånene våre bra nok.

Heldigvis er ikke alle muslimer islamister, men muslimenes mer eller mindre selvbestaldede talspersoner er som oftest det. Kan noen heretter være i tvil om at Islamsk råd består av islamister?

Vårt Land har gjort en utmerket jobb med å følge opp Storebrands underkastelse, men en detalj i dekningen deres må bemerkes: Avisen kaller salafistene i IslamNet for «konservative» – et ord som har en positiv klang hos mange mennesker, ikke minst på grunn av betydningen: Konservative vil gjerne bevare ting.

For den som vil bevare de gode tingene ved Norge, er ikke IslamNet konservative på noen som helst slags måte. I den grad de får innflytelse, vil de ødelegge mesteparten av tingene vi setter pris på. Hvordan kan man la være å minne om at bevegelsen praktiserer kjønnsdeling og forsvarer steining som straffemetode?

Er den kollektive håndsopprekningen til støtte for steining som Fahad Qureshi oppfordret til, glemt allerede?

Mon tro om Storebrand er happy med hvem som roser initiativet deres?

Mon tro om de er oppmerksomme på at salafismen regnes som en sikkerhetstrussel i Tyskland?

Måtte noen i selskapet ha vett til å lekke de 300 navnene – om ikke til PST, hvor islamsk terrorisme ikke har med islam å gjøre, og hvor anti-islam anses som høyreekstremt, så i alle fall til en eller annen alliert sikkerhetstjeneste.

Vårt Land