Aftenposten ungdomssider, Si;D, har arrangert en konkurranse som heter: Nordmannen – hva vil det si å være norsk i 2016? 14 åringen Rukhsana Habib vant ikke, men har fått hederlig omtale. Teksten er en hyllest til avviklingen av Norge og ikke helt ulikt Kongens hyllning av det multikulturelle Norge for ikke lenge siden. Det konstateres at alle som bor i Norge er norske. Ikke bare norske, men nordmenn. Hvem blir japaner fordi man befinner seg i Tokyo?

Dumme og forslitte påstander har et langt liv. Aftenposten er i ferd med å miste levebrødet ved å dyrke dem.

Jeg forstår ikke hva folk mener når de sier at innvandrere tar over Norge. Innvandrerne de snakker om er norske, og det blir vel feil å si at nordmenn tar over Norge?

Å være norsk betyr ikke nødvendigvis at man må være født i Norge eller at man må konvertere til kristendommen. Det betyr at man bor i Norge og at man har norsk statsborgerskap. Det betyr at man er glad i hverandre og at man holder sammen uansett hva.

Aftenposten