Kong Harald har sagt at nordmenn har innvandret fra Afghanistan og Pakistan. Hva er da mer naturlig enn at disse nordmennene utvandrer og blir statsministre i de landene de kom fra?

Hassan Ali Khayre ble torsdag morgen utnevnt til statsminister i Somalia av landets president.

Khayre har arbeidet for Flyktninghjelpen og vært regionaldirektør i Kenya frem til 2014.

Men det er ikke det folk stusser ved. At utlendinger kommer til Norge og lærer seg språk og får jobb.

Man stusser over at han kalles nordmann, ikke norsk-somalier. Aftenposten gjør dette helt bevisst.

Den somaliske presidenten Mohamed Abdullahi Farmajo utnevnte nordmannen torsdag morgen.

Med det ønsker Aftenposten å vise at for dem er han «nordmann». For mange nordmenn lyder dette merkelig. På bildet utlånt av Flyktninghjelpen er han omgitt av unge jenter med chador. For Aftenposten er heller ikke det et problem. Men for mange nordmenn representerer ikke islamsk tildekking norske verdier.

Det er en kløft om hva det vil si å være nordmann som går tvers gjennom nasjonen.

Vi kjenner alle argumentasjonen: Vi må omfavne et nytt fellesskap og derfor slutte å gjøre forskjell. Det går så langt at man vil avskaffe begrepet «etnisk nordmann».

Hassan Ali Khayre kom til Norge som 21-åring, altså som voksen. I dag er han 49 år. På den tiden er han altså blitt «nordmann». Man forstår velviljen som ligger bak, men bruken av ordet gjør begrepet nordmann innholdsløst. Det utvannes i en grad som gjør at det til slutt kun referer til noe formelt: Botid.

Merkelig nok tar man ikke en diskusjon om man blir dansk av å bo noen år i Danmark, eller kineser av å bo noen år i Kina. I mange land vil man le av en slik påstand og tro man spøker.

Men ikke i Norge. I Norge vil man gjøre alle til nordmenn. «Eksporten» har nå begynt. Slik man hittil har meklet frem fred, vil man nå eksportere nordmenn.

Hva med dobbelt statsborgerskap? Det er normalt ikke tillatt etter norsk lov, og for etniske nordmenn er det nesten umulig å få. Men Hassan Ali Khayre er åpenbart somalisk statsborger  – og norsk.

En utlending vil altså ha en fordel innfødte nordmenn ikke har: Han kan dra fordel av dobbelt tilhørighet og nyte fordelene begge steder.

Da Eva Joly ville bli president i Frankrike sa Per Sandberg at hun måtte velge om hun var norsk eller fransk. Marine Le Pen mente det samme. Det samme prinsippet burde vel gjelde for Hassan Ali Khayre? Som utnevnt somalisk statsminister bør han umiddelbart oppgi sitt norske statsborgerskap.

Ved at innvandrere kan utvandre som «nordmenn» fratas nordmenn det mest dyrebare de har: Førstefødselsretten. Det er som å devaluere sin nasjonale tilhørighet og identitet.

Stort lavere kan man ikke synke.

Aftenposten