Bildet: Utlendingsinternatet på Trandum. Wikimedia Commons. Foto:  Tommy Gildseth

Ny Tid har outet en lege som arbeider ved Utlendingsinternatet på Trandum, dit asylsøkere som skal utvises blir plassert før utreise. Legen har ytret seg kritisk om innvandringen i kommentarfelt og dette mener Ny Tid er uforenlig med hans virke som lege.

Ny Tid problematiserer ikke sin egen rolle, som outer en lege og muligens fratar ham levebrødet. Legen arbeider for et privat firma, Legetjenester A/S. Han sier selv at han har to irakiske kolleger. Hvorfor har ikke Ny Tid snakket med dem? Det er nærliggende og relevant.

Eller er forklaringen at ytringene ikke overskrider det som er aksepterte standarder, slik at Ny Tid er henvist til å fordømme legen for det prinsipielle: At han er kritisk til innvandring samtidig som han skal være lege for utviste.

Dette minner om et politisk standpunkt som er velkjent på venstresiden, men ikke kan tillegges vekt. I så fall vil det være det samame som å innføre yrkesforbud.

Legen har skrevet kommentarer i kommentarfeltene på nettsteder som Document.no, rights.no og Avpixlat.

Men eksemplene Ny Tid oppgir er ikke oppsiktsvekkende. De er «godt innafor». I en diskusjon om Pegida på Document.no:

«Ulempen er at det er vinneren som skriver historiebøkene. Holder vi fram som nå, så risikerer vi at historiebøkene seinere kan berette om de heltemodige demonstrantene som stred den gode strid for økt innvandring. Timeglasset er i ferd med å renne ut.»

..

På det samme nettstedet, under en artikkel om at Danmark stoppet togtrafikken fra Tyskland, kommenterer han «Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!»

Avpixlat tillater mer enn Document, men hvis uttalelsen om Jimmy Åkesson er det sterkeste han har skrevet er legen en moderat mann:

Han har også vært aktiv på svenske Avpixlat: «Kom deg raskt, Jimmy (Åkesson, leder for Sverigedemokratene, red. anm.) – Sverige og Norden trenger deg», skriver han under en artikkel om at den tidligere SD-lederen var blitt sykmeldt.

Ny Tid kaller ytringene for «fremmedfiendtlige». Det er en tilsnikelse. All kritikk av innvandring er «fiendtlig» i Ny Tids optikk. Det er synd at leder for Legeforeningens etikkråd, Svein Årsæter, ikke har vett på å vegre seg mot forhåndsdømming.

«Gitt at dette er samme person, vil jeg si at det er problematisk at han uttrykker seg på denne måten samtidig som han har en krevende stilling på utlendingsinternatet, der han fyller en dobbeltrolle som behandler og sakkyndig – og sitter med ansvar for å vurdere om mennesker er friske nok til å forlate landet eller ikke,» sier Aarseth når Ny Tid viser ham de aktuelle kommentarene.

Leger forvalter den gode tone og anstendigheten og anstendigheten har tilpasset seg politisk korrekthet. Da kan man ikke være lege og skrive:

«Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader,» skrev legen i en diskusjon på nettstedet Document.no for to år siden.

Alle er ikke enige i dette utsagnet, men det er et helt uproblematisk utsagn. Venstresiden vil ha folk straffet for å si noe de ikke liker. Det burde Aarseth holdt seg for god til. I realiteten fratas leger som har med innvandrere å gjøre retten til å ytre seg om temaet. Siden snart alle leger har med innvandrere å gjøre, er dette det samme som å frata dem ytringsfriheten.

Det er sikkert også meningen.

En ren maktdemonstrasjon.

 

Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum