Sverige har slått inn på en kurs som fører til konfrontasjon og polarisering. Norge er ikke helt der, men beveger seg i samme retning. Hvis man skal danne seg et bilde av denne utviklingen kan man lese Anders Lindbergs lederartikkel i Schibsted-eide Aftonbladet, søndag 13. januar: Rasister hotar pressfriheten. Her går Lindberg inn for ikke […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.