Blant de sikreste konsekvensene av et etnisk oppstykket samfunn er opphøret av lov og orden innenfor bestemte revir. Og det går seg ikke nødvendigvis til med årene.

En bot for feilparkering var alt som skulle til for at vold på bemerkelsesverdig skala nylig brøt løs i Düren, en middelsstor by i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen.

Sist lørdag formiddag stormet en mann ut på gaten og truet en trafikkbetjent som akkurat hadde lagt igjen en bot på kjøretøyet hans, skriver Die Welt. Flere andre sluttet seg til mannen, blant andre sønner av ham, og politiet ble tilkalt. Deres ankomst var ikke nok til å roe gemyttene, og det brøt ut slagsmål mellom politiet og mobben. Det var først da ekstra forsterkninger ble tilkalt at det lyktes politiet å gjenvinne kontroll over situasjonen, og pågripe to av angriperne. Ti av politifolkene ble skadet.

I følge politiet dreier det seg om tyske statsborgere med tyrkisk migrasjonsbakgrunn. Tyrkernes lange innvandringshistorie i Tyskland er altså ikke til hinder for at tyrkere forsøker å vinne territoriell kontroll – tvertimot, kan det se ut som.

Den instinktive reaksjonen, hvor familie og venner straks tyr til vold for å beskytte en lovovertreder som tilhører deres egne, vitner om en kriminell klankultur som har fått solid fotfeste på innsiden av et sivilsamfunn. Fenomenet gir seg mange andre utslag også, og er naturligvis ikke begrenset til Tyskland.

 

Die Welt