Det minker stadig på profesjonelle grafikere, som behersker tradisjonelle teknikker og det nødvendige håndlaget. Stadig nye og enkle trykkteknikker dukker opp og overtrumfer de gamle. Meg bekjent er det ingen i dag som lager kobberstikk, en meget krevende teknikk som forutsetter et usedvanlig sikkert og følsomt håndlag. Selve trykkeprosessen er ikke så komplisert, men det å skjære ut et motiv i kobberplaten med stikkel, slik A. Dürer gjorde, er omtrent umulig.

amerikansk-rotteskalle

Bilde: Amerikansk rotteskalle

Raderinger og etsninger er langt enklere å lage, men man må allikevel være stø på hånden når motivet risses inn med koldnål i den «myke» zinkplaten. Både stø på hånden og motivisk sikker er i alle fall et iøynefallende trekk Arne Bendik Sjurs raderinger. I en alder av 75 år er han tydeligvis heller ikke særlig skjelven, tvert imot, for på hans utstilling nå i Kunstverket Galleri er hans trykk like strøkne som for 40 år siden. Ikke bare tematisk like strøkne, men motivisk også av samme poengterte og karakteristiske innhold.

Arne Bendik Sjur har i alle år vært en figurativ kunstner med blikk for egenarten hos dyr, mennesker og bomiljøer. Som oftest tematiserer han den ytre fremtoningen, men har også en forkjærlighet for det indre anatomiske hos dyr og mennesker. Stadig dveler han ved kranier og skjeletter, objekter som både i form og betydning gir motivene en dyster og uhyggelig uttrykkskarakter. Spesielt også fordi denne motivtypen, eller disse objektene, stiger frem fra et dypsvart mørke.

Selv om disse utgjør en fascinerende billedverden, i tradisjonen «memento mori», er de dog ikke dominerende på denne mønstringen. Utstillingen presenteres faktisk med overskriften «Mytologiske landskaper» og henviser derved til en serie bilder med landskaper i ulike stadier. Noen få av dem er håndkolorerte, et tilleggselement som etter mitt skjønn ikke helt klaffer i forhold til de strenge grafiske svart/hvitt effektene som Sjur er en mester i.

For Arne Bendik Sjur er en raderingens mester. Dette til tross for at han er selvlært, men veiledet av solide fagfolk i grafikkens kunster. Til grunn for Sjurs dyktighet i raderingens metode og virkemidler ligger selvsagt en annen og spesifikk evne, nemlig tegnebegavelsen. Det er den som bestemmer tingenes form og uttrykk i bildene, skjønt det i praksis er hans presise strek og konsentrerte blikk som får motivet til å bli kunst. Imponerende.

Kunstverket Galleri:
Arne Bendik Sjur, raderinger
Varer fra 3/11 – 27/11, 2016