Kultur

Siden det meste av samtidskunsten består av indre vrangforestillinger eller samfunnets avfallsprodukter, virker det nokså sjokkartet å møte bilder som viser en uberørt og vakker natur. Terje Risbergs dyptrykk (etsninger) i Galler Norske Grafikere gir oss et enestående innblikk i naturens egenart og skjønnhet.

Bildene er enestående på to måter, for det første er han frapperende profesjonell i den tekniske utformingen, for det andre har han et sjeldent blikk for landskapets særpreg og atmosfære.

Risbergs motiver i denne sammenheng er vidstrakte utsyn over hav og snødekte fjelltopper. Her er det uberørt natur uten tegn til menneskelig nærvær. I enkelte bilder kan vi se en robåt, eller et gammelt hus i det fjerne, ensomme objekter som egentlig føyer seg inn den naturgitte orden. Fargeholdning og lysføring er tilpasset en vinterlig værtype med mørke og blåtoner. Man kan faktisk kalle bildene for stilleben, som en skildring av naturens stille liv i nordlig vintervær med vekten på stillhet og umælende landskap.

Kunstneren har kalt utstillingen for «Naturlige refleksjoner», en treffende tittel som både fremhever den kunstneriske refleksjon og den naturgitte tiltale. Og det er denne dobbeltheten som uttrykkes i hvert enkelt bilde, ved at kunstneren bearbeider sanseinntrykket til grafisk motiv av stor skjønnhet. Om naturens skjønnhet er noe i seg selv, eller bare et biprodukt i hvert hode, er en gammel problematikk. Når vi vet at mennesket også er et naturvesen og skjønnheten er en spesiell erfaring i vårt forhold til de ytre omgivelser, så er i alle fall denne relasjonen noe naturgitt.

Dette er det ingen grunn til å tvile på. Risberg gjør det da heller ikke, hans bilder viser faktisk at skjønnheten er en realitet, som blir kunstnerisk utformet gjennom møysommelig refleksjon og profesjonelt håndlag. Jeg er faktisk meget imponert over Risbergs tekniske dyktighet og motiviske innlevelse. Etseteknikken krever styring og stor følsomhet for de visuelle nyanser, og samtidig må han konstant fastholde skjønnhetserfaringen som emosjonelt styringsprinsipp. I dagens kunstliv hører det til sjeldenhetene å se en så begavet og innsiktsfull billedskaper. Denne utstillingen er en berikelse og kan anbefales.

 

Galleri Norske Grafikere:
Terje Risberg, dyptrykk (etsninger)
Varer fra 7/4 til 29/4