Mens vi i Norge okker og ajer oss over hvorvidt det er rasistisk å sette opp et gjerde mellom et asylmottak og en barnehage, så har realitetene innhentet Tyskland. Rundt et nybygg i München som skal huse 140 mindreårige asylsøkere, bygger man samtidig en 4 meter høy mur for å beskytte de lokal beboerne. Beskytte? Er […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.