Mens vi i Norge okker og ajer oss over hvorvidt det er rasistisk å sette opp et gjerde mellom et asylmottak og en barnehage, så har realitetene innhentet Tyskland. Rundt et nybygg i München som skal huse 140 mindreårige asylsøkere, bygger man samtidig en 4 meter høy mur for å beskytte de lokal beboerne.

Beskytte? Er ikke disse nyankomne bare et berikende tilskudd da? Har man ombestemt seg etter at Køln og de andre byene som brått fikk kulturinnslag i form av taharrush-gamea? Eller er det nyheten om at migranter i Tyskland sto bak 142.500 kriminelle handlinger i løpet av de første seks månedene i 2016?

Muren rundt det nye asylmottaket er til og med høyere enn Berlinmuren (3,6 meter). Ingeniørene sier at høyden var nødvendig for å sikre støyisolering. Tysk grundighet.

De lokale beboerne gikk rettens vei for å få bygget muren med det argumentet at verdien på husene deres ville stupe dersom det ikke var noe som adskilte dem fra mottaket.

Dette argumentet var det tydeligvis umulig å kontre og muren er under bygging.

berlinmur1

Daily Mail