Nytt

Det er trist å konstatere tegnene til det, men Europa er i ferd med å stelle i stand for seg noen voldelige etniske konflikter mellom nye og gamle innbyggere som risikerer å overgå de verste USA hadde i det 20. århundre.

Ved et asylmottak i utkanten av Bautzen, nesten helt sørøst i det som en gang var Øst-Tyskland, har man funnet det nødvendig å bygge et over tre meter høyt gjerde med piggtråd rundt bygningskomplekset, som en gang var et hotell. Årsaken er at de 150 beboerne er redde for å bli angrepet av personer på stedet – ikke uten grunn, forklarer eieren Peter Kilian Rausch til The Independent:

Since he converted his conference hotel into a refugee centre four months ago, Mr Rausch has twice been threatened with murder. His establishment was surrounded nightly by gangs of black-clad neo-Nazis, until the police stepped in.

Aggresjonen retter seg altså ikke bare mot asylantene, som er redde for å gå alene i byen, men også mot Rausch selv, som er nektet adgang i tre butikker i byen fordi han angivelig oppmuntrer «flyktningparasitter» til å bo på stedet.

He has also been spat at and insulted by local people when giving his residents a lift into town, and attacked online.

Den politiske situasjonen i Europas nærområder tilsier ingen nedgang i et problematisk innvandringstrykk som når historiske høyder i økonomisk usikre tider – Tyskland venter 200.000 asylsøkere i 2014 –, men reell debatt om den europeiske asylpolitikken finnes knapt.

The news magazine Der Spiegel commented last week: “The politicians appear helpless in the face of he growing refugee influx.”

Den politiske lamslåttheten, i noen grad kamuflerert av svada, som har resultert i lite annet enn svarteperspill, er tilsynelatende i ferd med å utarte til voldelig motreaksjon. Ingrediensene til konflikt mangler dessverre ikke blant innfødte ungdommer som ikke har utsikter til å bli like velstående som foreldrene, og som betrakter asylsøkerne som motparter i et nullsumspill.

 

German refugees hide behind razor wire to escape angry backlash in Bautzen