Nytt

Det sirkulerer et brev blant tyske embetsmenn hvor anonyme sikkerhetskilder advarer mot følgene av de åpne grensene. – Vi importerer ekstremisme og antisemittisme. Politiet sier de ikke kan ta ansvaret for sikkerhetssituasjonen. Mest oppsiktsvekkende er en advarsel om at middelklassen mister tilliten til rettsstaten og vender seg mot «andre løsninger».

Advarselen må tolkes som et åpent opprør mot Angela Merkels politikk. Hun spiller hasard med landets fremtid.

«Der hohe Zuzug von Menschen aus anderen Weltteilen wird zur Instabilität unseres Landes führen», warnt demnach ein mit Sicherheitsfragen vertrauter Spitzenbeamter. «Wir produzieren durch diese Zuwanderung Extremisten, die bürgerliche Mitte radikalisiert sich, weil sie diese Zuwanderung mehrheitlich nicht will und ihr dies von der politischen Elite aufgezwungen wird», befürchtet er weiter. Seine Prognose ist düster: «Wir werden eine Abkehr vieler Menschen von diesem Verfassungsstaat erleben.»

Den store tilstrømmingen av mennesker fra andre verdensdeler vil føre til instabilitet i vårt land, advarer en toppembetsmann som er fortrolig med sikkerhetsspørsmål. – Vi produserer gjennom denne innvandringen ekstremister, det borgerlige midtsjikt radikaliserer seg, fordi et flertall av dem ikke vil ha denne innvandringen og er påtvnget den av den politiske elite, frykter han videre. Hans prognose er dyster: – Vi kommer til en oppleve at mange mennesker vender seg bort fra rettsstaten.

Brevet påpeker at det allerede eksisterer parallellsamfunn i Tyskland. Et så høyt antall mennesker vil bare forsterke denne segregeringen.

Det heter videre:

Stattdessen «importieren wir islamistischen Extremismus, arabischen Antisemitismus, nationale und ethnische Konflikte anderer Völker sowie ein anderes Rechts- und Gesellschaftsverständnis», heißt es in einem unterschriftslosen Papier, das unter hochrangigen Sicherheitsbeamten des Bundes kursiert und der «Welt am Sonntag» vorliegt.

I stedet «importerer vi islamistiske ekstremister, arabisk antisemittisme og nasjonale og etniske konflikter til andre folkeslag, i tillegg til en annen retts og samfunnsforståelse», heter det i det underskriftløse brevet som verserer blant sikkerhetspersonell på høyeste føderale nivå. Welt am Sonntag har blitt forelagt brevet.

Noen ønsker åpenbart å påvirke politikken og bruke sin autoritet som sikkerhetsansvarlig, uten å røpe sin identitet.

Mest alarmerende er advarselen som gjelder utviklingen blant den tyske befolkningen.

Das Non-Paper beinhaltet eine klare Warnung: «Die deutschen Sicherheitsbehörden sind und werden nicht in der Lage sein, diese importierten Sicherheitsprobleme und die hierdurch entstehenden Reaktionen aufseiten der deutschen Bevölkerung zu lösen.»

Ikke-papiret inneholder en klar advarsel: «De tyske sikkerhetsmyndighetene er ikke og vil ikke være i stand til å klare av disse importerte sikkerhetsproblemene og de reaksjonene som de utløser hos den tyske befolkning.»

Uansett hvem som har forfattet brevet – det reflekterer en adekvat uro: Tyskland importerer radikalisme og andre folks konflikter. Hvilke forutsetninger har tysk politi for å løse disse? Hva skal man si til egen befolkning som ikke blir spurt om de vil ha én million mennesker fra Midtøsten i fanget?

En toppembetsmann som står frem er August Hanning, den legendariske leder for etterretningstjensten i mange år. Han har forfattet en tipunktsplan. Kjernen er at Tyskland øyeblikkelig må gjenvinne kontrollen med egne grenser. Det er stikk motsatt politikk av Merkel. Merkel og Juncker vil ha Europa-løsnigner. de vil ha mer Europa, for å styrke overnasjonaliteten. De vil løse problemene ved grensene i samarbeid med Tyrkia.

Hennes egne sikkerhetsfolk ser ut til å ønske andre løsninger. Det man hittil har kommet frem til på møtet i Brussel søndag, er småtteri mot problemenes størrelse.

Johannes Hahn, the EU’s ‘neighbourhood’ Commissioner, said there were now 20 million refugees in Europe’s backyard, and that regime’s new Russian- and Iranian-backed assault on Aleppo, Syria’s biggest city, would produce an “immediate impact” in the numbers reaching Europe.

Angela-Merkel-006

Migrantene er blitt et problem alle skyver videre og ingen vil sitte med svarteper. Også Sverige og Tyskland vil til syvende og sist bli nødt for å dra i bremsen.

Da vil bråstoppen forplante seg nedover kontinentet. Men fremdeles var Juncker kynisk nok til å bruke forfrosne migranter som pressmiddel.

However, as they arrived the leaders lashed out at each other.

Mr Cerar, the Slovenian prime minister, attacked Croatia for dumping migrants on its border without warning. He said some 12,000 people a day were arriving in the tiny state of two million.

Viktor Orbán, the Hungarian leader, demanded an end to Europe’s “open border policy” which he blamed for the crisis.

Mr Tsipras criticised the lack of “responsibility” from other states, and said Turkey, the launching point for many trips to Europe, should have been invited.

«Till today, it was difficult to find a solution, because a series of countries adopt a stance ‘Not in my backyard’,’” he said. He said Turkey should have been called to the talks. “The discussion will be among the countries of the corridors, but everyone knows at the end of the corridor there is an entrance,” he said.

Zoran Milanovic, the Croatian Prime Minister, attacked Mr Tsipras. «Why doesn’t Greece control its maritime half with Turkey?” he said.

Meanwhile, the bodies continued to wash up on the beaches of the Mediterranean.

A woman and two children drowned when an inflatable dinghy carrying 63 migrants hit rocks off the Greek island of Lesbos, Greek authorities said. Another seven people were missing.

Another 43 bodies of drowned migrants and refugees were recovered off the coasts of Libya yesterday as rough seas plagued smugglers’ boats in the Mediterranean.

Aleksandar Vucic, the Serbian prime minister, said he was prepared for “hard, not very pleasant” talks, adding: «What are we going to do with hundreds of thousands of these people?»

With Mr Juncker warning that the Schengen agreement was at risk from unilateral border closures, Bulgaria, Romania and Serbia warned they would not accept being turned into a «buffer zone» for the influx of migrants.

«If Germany and Austria and other countries close their borders, we will be ready to also close our borders at that very same moment,» said Boyko Borisov, the Bulgarian Prime Minister.

Austria’s interior minister, Johanna Mikl-Leitner, attacked neighbouring Germany.

«Germany is currently accepting simply too few refugees», she told the Kronen Zeitung, which reported that 6,500 refugees were arriving a day. «We have reached the limit.”

She said if the influx into Greece was not halted, a Slovenian plan to build a fence along the border with Croatia “is to be expected”.

Man kan avlese den ekte politiske viljen på hvor mange som stiller opp på vedtakene som er gjort. Det ble vedtatt å fordele 160.000 migranter, men svært få har gjort noe. Det samme gjelder en appell om nødhjelp. Kun åtte av 28 land har respondert.

Det sier en del om hvor landet ligger.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article148000968/Sicherheitsexperten-entsetzt-ueber-deutsche-Politik.html

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/11954037/Refugees-will-freeze-to-death-warn-EU-head.html