I begynnelsen av desember ble det klart at det gamle Tandbergbygget på Lysaker skal benyttes som asylmottak. Det skal huse 600 personer. Bygget ligger helt inntil E18. Lokalbefolkningen er bekymret. Ved siden av bygget finner man gangstien som fører til undergangen som må benyttes for å komme seg til bussholdeplassen på E18. Tandbergbygget ligger også nær Lysaker barneskole. Budstikka skriver at de er kjent med at foreldre ved skolen er skeptiske til planene om asylmottak.

Men den 18. desember skal det være innflytting.

Naboene er i harnisk. Deres argumenter har aldri blitt hørt da alle avgjørelser ble tatt utenfor den demokratiske prosess, og det ikke engang er gjort kjent på hvilke vilkår nødvendig brukesendring for bygget er fattet. Naboenes argumenter går stort sett på sikkerhet for voksne og barn. Christian Myhre fra Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) har følgende beroligende ord: «Tro meg, vi gjør det vi kan. Og husk at det er ikke bare er kriminelle som kommer. Og alternativet er at de ikke har tak over hodet til jul». (Budstikka)

«Husk at det ikke bare er kriminelle som kommer». Det var sikkert ikke særlig betryggende for naboene. Alle vet nå at med det store antallet asylsøkere som har ankommet i høst så har bakgrunnsjekk og registrering blitt lagt til et minimumsnivå. Det er derfor all grunn til å være urolig, om man så bor på Montebello, Lysaker eller Bolkesjø.

Lysaker 3

Ville du sendt datteren din alene til bussen i mørket?

En lokalkjent i området påpeker fotgjengerproblematikken og sikkerheten:

For å krysse E18 til fots har man følgende alternativer.

Krysse veien ca 1 km oppstrøm eller nedstrøm (totalt 4 km å gå), eller gå i undergangstunnelen som ligger omtrent ti meter fra mottaket. Dersom du skal ta toget eller Nesoddbåtene må du gå mot Lysakerlokket, og den veien «alle» benytter går under motorveiens armer som er mørkt, øde og beskoget – det er ca 100 meter med «jungel» du må krysse, for så å traversere en stor nedsenket parkeringsplass hvor det er tett skog på ene siden samt diverse andre «hinder» hvor gjerningsmenn lett kan gjemme seg.

Når du tror du er ferdig med det verste vil du måtte gå på innsnevrede gangbruer og snegle deg gjennom nærmest en labyrint. Det arbeider ca 1000 mennesker i bygninger i umiddlebar nærhet til mottaket, mange flere på Lysakerlokket. Det er få muligheter til å unngå naturlige feller når en skal forflytte seg, og mottaket sperrer i praksis for eneste aktuelle krysning av E18 i området samt naturlige sykkelveier og etablerte traseer folk faktisk bruker.

Det finnes også et siste alternativ: En mørk myrskog (fredet på grunn av frosk) som går i hele områdets utstrekning.

47e300bd-500a-4d3e-b6e6-7883aea0d82b

Her kan du gå for å spare 1-2 kilometer. Hvis du tør.

 

Budstikka