Bilde: Hvis ikke miljøbevegelsen tør å snakke om helheten vil den reduseres til en moralsk sekt som kun har innflytelse i kraft av alliansen med establishment som bruker den grønne omleggingen til å ilegge avgifter og skatter. Hvis man ikke våger å ta med hele regnestykket får man ikke gehør. Folkevandringene inngår i regnskapet. Hvem betaler?

NRK og Verdens Villmarksfond vekker lytterne med at 2/3 av verdens høyerestående dyr kan være forsvunnet de neste tiår hvis utviklingen fortsetter i samme tempo. Senere justeres oppslaget til at utryddelsen allerede har funnet sted.

2/3 av dyrene skal ha forsvunnet siden 1970? Uten at vi legger merke til det? Et så massivt tap ville ikke vært mulig uten at det ble påaktet, såvel av vanlige mennesker – hvorav ganske mange bruker naturen – og fagfolk.

Nina Jensen (Sivs søster) og professor Dag Hessen låner stemme til Dommedag som har vært. Ikke på noe tidspunkt forsøker NRKs Øystein Heggen å komme med motforestllinger. – Overdriver dere ikke ganske grovt nå?

På NRKs nettside er rapporten korrigert til at det gjelder frem i tid, men ikke lenger enn til 2020, fattige fire år. NRK går god for WWFs rapport ved å skrive: Totredler av verdens dyr blir borte.

Alt ser ut til å være tillatt når det gjelder å «vekke» folk til miljøkamp. I andre sammenhenger heter det at «man spiller på frykt», fryktkultur er et begrep. Høyresiden får skylden for å bruke frykt. Men når det gjelder miljø er all frykt av det gode.

Overdrive

Hvis utryddelsen av 2/3 av dyrene var et scenarie kunne det passert.  Det ville vært innenfor den normalen som er etablert. Man kan lage hva som helst av scenarier hvis man sørger for å legge inn de riktige premisser.

Men her snakket man post festum, after the fact. Dommedag har altså funnet sted uten at vi har lagt merke til det.

Det er besynderlig at en professor i biologi kan låne sin autoritet til slikt vrøvl. Men Hessen har også en annen hatt. Han har stått frem som støttespiller for Miljøepartiet De Grønne.

Personlig tror jeg klimaeffekten er høyst reell. Jorda blir varmere. Men hvis man skal gjøre noe må man være ærlig, og man må være inkluderende og se helheten. Man må tørre å ta med det som betyr noe: Hvor mange mennesker tåler kloden?¨

NRK har med en graf som viser befolkningsveksten, men sier ingenting om hvordan man kan begrense den. Det er politisk altfor følsomt.

I stedet snakker klimaaktivister bare om vestlig forbruk. Det gjorde de også denne gangen. Hessen la skylden for utryddelsen av artene på nordmenn, som med sitt forbruk overforbruket kloden tre ganger.

Det er nordmenn som ødelegger planeten. Skarve 5 millioner nordmenn er blant verstingene. Hessen nevnte oljeutvinningen. Men inntektene fra denne gjør det mulig å føre grønn politikk og ta imot mange innvandrere. Miljøpartiet De Grønne er for nærmest fri innvandring. Hvor skal pengene til det komme fra?

Hverken innvandringsregnskapet eller den grønne omleggingen henger på greip. Man gjør opp regning uten vert og nettopp derfor kan oljeindustrien glise: Når det kommer til stykket er det denne mangel på regneferdigheter som gjør at de får holde på.

Erna og Jens er ikke ærlige nok til å si det åpent. At vi har venner oss til å få i pose og sekk.

Grønn politikk blir symbolpolitikk: Man flår bilistene og fjerne parkeringsplassene i byene. Syklistene og Tesla skal nok redde planeten.

 

WWF: – Totredeler av verdens dyr blir borte

To tredeler av dyrene og fiskene som fantes i verden i 1970, vil være borte i 2020. Det går frem av en rapport som WWF legger frem i dag.