Torsdag presenterer Kent sin nye bok «Klima – Antiklimaks» i Oslo. Det er en begivenhet du ikke bør la gå fra deg. Klimaretorikken blir stadig mer hysterisk, og medier later som om dommedag er opplest og vedtatt. Hva gjør dette med hodene våre?

NTB sendte sist torsdag ut en rapport fra Verdens Villmarksfond. Hvis man skal tro WWF, har dommedag allerede inntruffet:

Verdens dyrebestander er blitt redusert med i snitt 68 prosent siden 1970, viser en ny WWF-rapport som dokumenterer enorme naturtap de siste tiårene.

WWFs Living Planet Report 2020 som ble publisert torsdag, varsler om en pågående global naturkrise:

* 75 prosent av jordas isfrie landoverflate er allerede betydelig endret.

* De fleste havene er forurenset.

* 85 prosent av våtmarksområdene i verden har gått tapt.

* 84 prosent nedgang av dyrebestander i ferskvann.

* Én million arter (500.000 dyr og planter og 500.000 insekter) står i fare for utryddelse. (NTB)

Dette er så vanvittige tall at alle mennesker på jorda ville registrert endringene hvis de var sanne. Men det vekker ingen reaksjoner, og folk tror kanskje dette er normalt når ingen sier noe. Men de har ikke noe sted å si det. Dette er viktig: Det er ingen redaksjoner som tør å utfordre klimadiktatet. Alle er på samme side. Også her.

NRK går foran. NRK hamrer og hamrer, og folk heiser opp skuldrene. De har hørt dette før. En enorm klagesang over jorden.

La oss heller reformulere problemstillingen: Det er journalistene og mediene som er truet. Deres grep over befolkningen. Derfor må de pøse på med dommedags-scenarier.

Her er noen sentrale poeng plukket opp sist uke: Neil Ferguson opplyste i samtale med den australske intervjueren John Anderson at det ikke spiller noen rolle hva Europa og USA gjør i forhold til utslipp. Vestens utslipp er null siden 2007. Det er Kina og India som er de store driverne av utslipp, og de lar seg ikke påvirke av Paris-avtalen. Kina fikk unntak i 14 år. Det er altså Vesten som skal legge om sin økonomi etter noen uøkonomiske prinsipper, mens konkurrenter går forbi oss?

Norge ruger på sin pengebinge og tror vi er usårlige. Men det er vi ikke. Ikke når vi fortsetter demonteringen og destabiliseringen av vårt eget samfunn.

Det finnes paralleller mellom klimareligionen og transformasjonen av vår egen nasjonalstat til et lappeteppe av kulturer uten sammenhengskraft.

De færreste av oss har vitenskapelige forutsetninger for å vurdere alle prognoser og modeller som tres ned over hodet på oss. Men vi kan dra kjensel på katastrofetenkning og en rasisme- og diskrimineringsideologi som er uten styring.

Jeg tror mange er bekymret over at Greta Thunberg kan bli klimaprofet og at godhetsapostler får lov til å forkynne at vi må ta imot enda flere immigranter, selv om tilsiget til Europa er som Zareptas krukke. Det tar aldri slutt.

Men det spiller ingen rolle. Europa har plikt til å ta imot, selv om det skulle medføre Europas undergang.

Dette ideologiske fremstøtet er vel verdt å reflektere over, og det er det vi gjør på møtet torsdag.

Vi har fått fantastisk flotte lokaler midt i byen, og dørene åpner fra 18.00. Da er det mulighet for å ta seg et glass før møtet begynner. Selvfølgelig får du også kjøpt boken til en gunstig pris.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.