Sakset/Fra hofta

Relatert til utslippene av CO2: Hva skjer når millioner flytter fra lavutslippsland i Sør-Amerika, Afrika og Asia til høyutslippsland i Nord-Amerika og Europa? Svaret på spørsmålet er selvinnlysende: For hver innvandrer som bosetter seg i Vesten øker utslippene.

Overpopulation-1

Det påfallende er at de som er sterkest engasjert i miljø og klimaspørsmål ofte også er de som samtidig er mest liberale i spørsmål knyttet til innvandring.

 Norge har en stor miljøbevegelse: Bellona, Zero, Greenpeace, WWF, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Fremtiden i våre hender og Miljøforbundet. Til sammen dreier det seg om minst 60 000 personer som er engasjert på et eller annet vis i miljøbevegelsen, og det påfallende er at ingen advarer mot folkevandring fra lavutslippsland til høyutslippsland, som i sum øker utslippene gigantisk. Hvorfor holder de kjeft? Svaret er at miljøbevegelsen fungerer som et underbruk for sentrums- og venstrepartiene, og for å unngå sårbare gnisninger mot innvandringspolitikken holdes munnen pent lukket.      

   

Overbefolkning 

worldpop

Hvordan får en mann og en kvinne 46 656 etterkommere over seks generasjoner? Jo, det gjør de ved å få seks barn, som fortsetter å få seks barn hver over hver generasjon. Da blir de to første foreldre til 6 barn, besteforeldre til 36, oldeforeldre til 216, tippoldeforeldre til 1296, tipptippoldeforeldre til 7776, og ved sjette generasjon får de to første ikke mindre enn 46 656 etterkommere. Hvor mange etterkommere vil de to første få dersom det kun fødes to barn hver over like mange generasjoner? Svaret er 128. Differansen er utrolig nok hele 46 528!

Demografene ved SSB vil gå i fistel over en så ubehøvlet beregning, men så er det kun en kalkulering for å illustrere hva som skaper overbefolkning; det blir født for mange barn over generasjonene. Nå øker jordens befolkning med 1,4 millioner i uka! Veksten er så stor at man godt kan kalle det en demografisk asteroide, og den ligger ikke på en faretruende kurs mot jorden, den har allerede slått ned.

developedvslessdeveloped

Biologiprofessor ved Universitet i Bergen, Harald Kryvi, har uttalt at de utfordringer verden står ovenfor knyttet til utryddelse av arter, rovfiske, mangel på rent vann, fattigdom, klimaendring og forurensing, i det alt vesentlige skyldes en årsak: Overbefolkning.

World Wildlife Fund (WWF) har nylig lagt frem en rapport, Living Planet Report, som viser et urovekkende tap av arter over kort tid. På bare 40 år har 52 prosent av arter innenfor pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fisk, blitt utryddet. Det korte tidsintervallet har overrasket forskerne og det advares mot en sjette masseutryddelse av alle arter på jorda, denne gangen forårsaket av en biologisk faktor. Mennesket.

elephant.savanna

Det finnes mange elefanter rundt omkring på kontorer, møterom og konferanser. Men det finnes en som er større enn dem alle, enorm, og tramper rundt på kontorene til miljøbevegelsen. Den har svære støttenner og blåser i snabelen så det synger. Og selv om ingen vil prate om elefanten kan alle se dyret, og på den står det skrevet et ord i store bokstaver: HYKLERE.