For noen dager siden ble det publisert et forfatteropprop i VG med budskap om å stemme på naturen ved kommende stortingsvalg. Partier som var gode og/eller dårligst på klima var naturlig nok nevnt.

Oppropet har mange kjente navn viden kjent for sin fortellerkunst. I utgangspunktet burde jeg derfor kanskje latt være å kommenter saken/forfatteroppropet – ikke er det sikkert at artikkelen kommer på trykk i VG heller – det har i alle fall vært resultat tidligere, men jeg prøver likevel.

I alle debatter om klima, det være seg i valgdueller – både nå og tidligere – høringer, artikler et cetera, så er det en ting, nemlig en myldrende overbefolkning, som er hovedårsaken til all den elendighet som når rir kloden som et mareritt. Dette blir sjelden nevnt som en medvirkende hovedårsak. Heller ikke forfatteroppropet er inne på dette faktum.

I oppropet til forfatterne er det pekt på nåværende FNs generalsekretær som trygler om handling. Den 1/11-2011 – dagen da verden befolkning passerte 7 milliarder, tryglet daværende generalsekretær i FN Ban KI-Moon med følgende budskap til sivilisasjonen; «Det er nå på tide å begynne å tenke på våre etterkommere».

I skrivende stund er verdens befolkning på 7 milliarder og 889 millioner mennesker (teller i sann tid). Dette betyr at på ti-årsdagen nå den 1/11-21 er vi blitt over 900 millioner nye klimaforurensere – eller om du vil ca. 90 millioner flere mennesker på kloden hvert år (240/250 tusen hvert døgn). En kan med velbegrunnet rett spørre når en registrerer slike folkemengder hvem som har tenkt på sine etterkommere og med hvilket hode. Bare hittil i år er vi blitt 53 millioner flere, og siden forrige stortingsvalg er vi blitt ca. 350 millioner nye individ – mer enn tre ganger Tysklands befolkning. Slikt er det perspektiv i.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

En gang i 1980 årene sa Gro Harlem Brundtland at den største utfordring vi i fremtiden vil stå overfor er overbefolkning. Den gang var vi mellom 4 og 5 milliarder. Hvorfor er det ingen av alle de høye herrer og kvinner – politikere, klimaforståsegpåere, media – VG inklusive, som har tatt slike utsagn som nevnt ovenfor på alvor? Skal den utviklingen i verdens befolkning som er beskrevet fortsette? Tydeligvis, fordi ingen har ryggrad til å sette utfordringen på kartet. Om to/tre generasjoner vil klodens befolkning passere 16 milliarder. Hva tror de i forfatteroppropet, våre politikere og VG og andre om hvordan situasjonen for våre etterkommere blir med en slik utvikling?

Disse som hele tiden snakker om klima uten å nevne årsaken må ta stilling til følgende påstand:. Utslipp og forurensing, menneskeskapte klimaendringer, ekstremvær som flom, tørke og ras, vil bare fortsette å øke proporsjonalt med økningen i verdens befolkning. Dette er en naturgitt lov som ingen ser ut til å ville ta med i klimaregnskapet. Man må gjerne slutte med olje, slå i hjel både kalv og kuer og sette nasjonen på gress og poteter.  Konsekvensen på lang sikt vil bli det samme.

Ethvert menneske forurenser i kraft av sin tilstedeværelse på jorden – dokumentaren «Befolkningsveksten, er vi for mange» er et grelt eksempel på dette faktum.

Jeg er klar over at plassen løper fra meg, men som et apropos til alle som nå skal elektrifisere alt mellom himmel og jord har jeg en relativt sett nyttig informasjon.

For å elektrifisere bilparken bare i Storbritannia – ca. 0,9% av verdens befolkning, er det behov for følgende:

  • 207.000 tonn kobolt (tilsvarer to ganger verdens produksjon).
  • 264.000 tonn litiumkarbonat (tilsvarer tre fjerdedeler av verdens produksjon).
  • 7.200 tonn neodym og dysprosium (tilsvarer hele verdens produksjon).
  • 2,3 millioner tonn kobber (tilsvarer minst halvparten av verdens produksjon).

Det er forunderlig at bare svært få tilsynelatende forstår at med slik fremferd som tallene ovenfor vise, og det faktum at alt av fremkomstmidler nå straks skal elektrifiseres, så vil det ødelegge jorda fullstendig. Noe å tenke på for disse som skal redde verden med sitt grønne skifte (hva nå det enn måtte bety), en øvelse som for meg fremstår som mer og mer krevende.

EU har for øvrig vedtatt å bli klimanøytral og for å oppnå dette må – til eksempel, batteriproduksjon i verden økes 500 ganger. Jeg undrer meg på om noen kan fortelle hvor vi skal finne alle de mineralene som det da blir behov for.

Jeg minner til slutt om David Attenborough sine kloke ord:

«Verdens befolkning må ned på halvparten av det den er i dag innen 50 år om den skal være bærekraftig. I motsatt fall er det uansett for sent».

Dette sa han for 6/7 år siden. Noe å tenke på for alle og enhver.

Denne artikkelen ble refusert av VG og deretter sendt til Document

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂