TV2 kunne i kveld bringe en dramatisk historie fra skipper ombord på «Lillebror»,  Lars Jørgen Kippernes. Han mener bestemt at fiskebåten han fører, holdt på å bli rent i senk av en russisk ubåt. «Lillebror» befant seg i norsk farvann. Jørgen Kippernes meldte fra til Kystvakten umiddelbart.

Forsvaret brukte fire timer på å få et overvåkingsfly opp i luften, noe folk flest vil oppfatte som en uendelig lang responstid. Forsvaret selv er godt fornøyd med at de hadde personell til å få flyet på vingene denne gangen.

Det er nærliggende å tenke på den sene reaksjonen på terroren som for få år siden rammet Oslo og Utøya. Har vi ingenting lært?

– Når vi velger å få ut en Orion så er vi avhengig av at vi har tilgjengelig personell. De var tilgjengelig i den tiden og kom seg ut og fikk gjennomført et søk. Det er vi godt fornøyd med at vi fikk til denne gangen, sier Brynjar Stordal, Pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.

tv2