Sakset/Fra hofta

Det er bemerkelsesverdig at når Douglas Murrays Europas underlige død får en helside så er det i en regionalavis. Sunnmørsposten.

Er dette Europas død?
Tidligere førstelektor ved Høgskolen i Volda, Lars Jørgen Vik, har fått med seg det vesentlige i boken: Kristendommen forsvinner og med den Europas identitet og integritet.

Det at Europa er i ferd med å miste sin religion og tiltro til sine egne verdier betyr at vi er i ferd med å miste vår historie, for kristendommen var ryggraden i denne.

Etterkrigstidens dyrking av menneskerettighetene, som av og til blir omtalt i religiøse vendinger, kan forstås som en sekulær versjon av den kristne samvittigheten, men det utbredte misbruket av dette begrepet har vannet det ut slik at det i dag langt på vei har mistet normdannende kraft.

Murray spør: «Hvor lenge kan et samfunn bestå etter at det har slitt fortøyningene til sin opprinnelse og tingene som ga det kraft og framdrift?»

Vik siterer Merkel og Sarkozy som i 2012 sa multikulturalisme ikke fungerte. Men det fikk ingen konsekvenser for deres politikk. De fortsatte i samme spor.

Nå er det blitt stadig tydeligere at ordet integrering er en vits. At en justisminister fra FrP fremdeles bruker dette ordet som at det er opp til norske myndigheter, står til stryk. Men det har å gjøre med mediene som skåner politikerne.

Danske Kim Møller skrev på uriasposten.net om TV2 som syntes det var helt OK at Alex Jones ble kastet ut av tech-gigantene:

Hvis TV2 personificerer den ‘fjerde statsmagt’, så er der behov for en femte.

Krisen i mediene er så stor at dette ikke er å ta munnen for full.

Vik skriver noe som fremdeles gjør vondt i en journalist og politikers sjel:

Stikk i strid med hva politikerne har forventet og sagt har ikke innvandrerne kommet til oss for å tilegne seg vår kultur.

Grunnen til at man fremdeles stritter imot denne erkjennelsen er selvsagt at det utløser et oppfølgingsspørsmål: Hva gjør vi da? med 30 millioner muslimer i Europa?

Politikerne og mediene vil heller snakke om høyrepopulismen. De foretrekker å snakke om sekundære årsaker enn primære, er en av Murrays viktigste innsikter.

Det er ikke en bok til å bli lykkelig av, avslutter Vik. Nei, men det er ikke boken som er nedslående, det er det vi ser rundt oss, på alle nivåer. Mange opplever at det er umulig å gjøre noe. Det medfører fortsatt store personlige omkostninger, og dette forholdet er noe av det som kommer til å få hardest kritikk i årene som kommer: Medier, akademia og politikere bidro stilltiende til en justis der folk risikerer jobb og karriere hvis de opplater sin munn.

Det nevnes ikke en gang at dette er the rules of the game.

Murray har likevel ansatser til noe positivt. Han sier at Europa kun kan reddes hvis europeerne finner frem til en ny tro som er i pakt med Europas tradisjoner. Murray står på terskelen til noe, og han vil kanskje kaste mer lys over utviklingen når han kommer til Oslo 30. august.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!