Den nye Forsvarskommisjonen får nå klare tilbakemeldinger fra frustrerte ansatte i Forsvaret. Det dreier seg blant annet om mangelfull utdanning og personell som slutter. Situasjonen beskrives som kritisk.

TV2 har blant annet snakket med Syver Eskestrand, oberstløytnant og tidligere sjef for operasjoner i Forsvarets sanitet.

Han er 35 år og hadde en trygg og attraktiv jobb i Forsvaret, men i sommer tok han permisjon fra jobben.

– Jeg hadde et ønske om å jobbe mindre og være mer til stede for familien. Man tar på seg mye ekstra ansvar, fordi det er meningsfullt og viktig det man holder på med. Men det blir fort for mye også, sier Syver Eskestrand.

Omstillinger og nedbygging av Forsvaret etter at den kalde krigen tok slutt preger organisasjonen. Personell- og utdanningsreformer har ikke fungert optimalt. Mobiliseringsforsvaret er i stor grad avskaffet.

Forsvarets utdanningssystemer er endret, og det er ikke så mange som mener de nye systemene er bedre. Hæren sliter med å få tak i kvalifisert personell. Den russiske invasjonen av Ukraina har ført til at problemene i Forsvaret tas på alvor.

Dyktige folk overlesses med arbeid, slik den profilerte jagerpiloten major Morten Hanche nylig skrev i en kronikk.

«Våre folk jobber halvannet til to årsverk per år allerede, og det er ikke flere timer å hente. F-35 fungerer ikke som tenkt, fordi vi er få ansatte som holder våpensystemet F-35 i gang. Derfor mangler Forsvaret reaksjonsevne, overlevelsesevne og operativ evne».

Sjefen for Luftforsvaret,  generalmajor Rolf Folland, bekrefter at situasjonen er krevende.

– Ja, vår største utfordring er faktisk personell og kompetansen. Vi har akkurat lagt ned Bodø Flystasjon, og vi skal legge ned Andøya. Vi skal flytte Kjevik til Værnes, samtidig som vi skal bygge opp Ørlandet og Evenes.

Tidligere justisminister Knut Storberget er leder av Forsvarskommisjonen. Han beskriver situasjonen som kritisk.

– Nå er det for tidlig å konkludere, men det vi får servert, er at det er kritisk utfordrende i flere avdelinger i Forsvaret. Vi skal se 10 til 20 år fram i tid, og da vet vi at det blir færre folk å ta av, sier Storberget.

Tilbakemeldingene tilsier at Forsvaret er for sentralisert, byråkratisert og sliter med å holde på ansatte.

– Forsvaret skal i fremtiden håndtere langt større økonomiske og personellmessige ressurser. Da må vi gjøre hva vi kan for å redusere omfanget av byråkrati.

Også forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) erkjenner problemstillingen.

– Utfordringer med å rekruttere og beholde personell er en kjent problemstilling. Den historisk lave arbeidsledigheten som nå gjør seg gjeldende er utfordrende for en rekke sektorer, også forsvarssektoren.

Regjeringen har foreslått flere tiltak, blant annet å øke antall ansatte, gjøre det mulig for ansatte å jobbe lengre, og styrke Heimevernet.

Les også:

Det norske Pride-Forsvaret ansetter en hær av kjønnsrådgivere

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!


Kjøp julegavene fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.