Kunstbilde

royal_house_of_sweden_1857

Det norsk-svenske kongehus i 1857. Stående fra venstre: prins August (1831-1873), hertuginne Sofia av Nassau (1836-1913), gift med hertug Oscar (1829-1907), senere kong Oscar II (den siste unionskongen, kronprins Karl (1826-1872). senere Karl XV, og prinsesse Eugénie (1830-1889). Sittende fra venstre: dronning Josephine (1807-1876), kong Oscar I (1799-1859), prinsesse Louise (1851-1926), senere gift med den danske kong Frederik VIII (1843-1912) og mor til både kong Christian X (1870-1947) av Danmark og kong Haakon VII (1872-1957) av Norge,  og kronprinsesse Louise (1828-1871), gift med kronprins Karl. Illustrasjon hentet fra biografien Oscar I av Alma Söderhjelm og Carl-Fredrik Palmstierna (Stockholm 1944). Bildet er sannsynligvis utført etter et ikke nærmere spesifisert fotografi.

I Oslo (tidligere Christiania) finner vi både Oscars gate og Josefines gate, som begge er parallelle tverrgater til Pilestredet.

crownprince_oscar_of_sweden_painted_by_joseph_karl_stielerKronprins Oscar, senere kong Oscar I, portrettert av Joseph Karl Stieler (1781–1858)

josephine_of_sweden__norway_c_1858_by_axel_nordgrenDronning Josephine, portrettert ca. 1858 av Axel Nordgren (1828-1888)

Når man går langs Oscars eller Josefines gate vestover fra Bislet vil man krysse Gustavs gate, oppkalt etter deres nest eldste sønn prins Gustaf (1827-1852). Han var, i likhet med sin søster Eugenie, en musikalsk begavelse, og flere av hans sanger synges fortsatt. Dessverre døde han av tyfoidfeber, bare 25 år gammel, på slottet i Christiania.

gustav_of_sweden__norway_1827_c_1850Prins Gustaf, ca. 1850, antatt malt av Friedrich Dürck (1809-1884), eller kopiert etter ham.

Ytterligere tre av personene på gruppebildet har fått gater i Oslo oppkalt etter seg, ikke så langt øst for Oscar, Josephine og Gustav finner vi Eugenies gate, Louises gate, oppkalt etter Karl XVs dronning Louise (1828–1871) og Sofies gate, som er oppkalt etter vår siste unionsdronning, Oscar IIs Sofie av Norge og Sverige (1836–1913).

Om Karl XV og Oscar II vil få gater oppkalt etter seg i vår hovedstad, er usikkert.

Prins Gustaf – Marsch till Lifregementets Dragoner