Den gode sosialdemokraten Jens Stoltenberg har ordnet sakene på en bra måte. Lønnen som NATO-sjef er skattefri. Utgifter til bolig og transport er ikke tema når familieøkonomien planlegges i Bryssel. I tillegg skal Stoltenberg ha forhandlet frem en usedvanlig god royaltyavtale for boken Min historie. Pengene formelig renner inn hos Stoltenberg.

Denne måneden ga Jens Stoltenberg ut boka Min historie. Boka er allerede blitt en bestselger, og Stoltenberg har forhandlet fram en ualminnelig god royalty-avtale med forlaget.


Skattebykset gjør at Stoltenberg i 2015 har betalt 44 960 kroner i formueskatt. Det utgjør mesteparten av det han bidrar med til det norske fellesskapet – 68 374 kroner. For lønna som Nato-sjef er skattefri. Skattbar inntekt til Norge var i 2015 ikke mer enn 137 144 kroner.

Vi andre må påregne å dele nabolag med flyktninger, sende ungene til overfylte klasserom med et stort innslag av minoritetsspråklige, bli utkonkurrert av det lokale boligmarkedet fordi kommunen trenger flyktningeboliger, et stadig mer belastet helsevesen på grunn av en invasjonslignende innvandring, ja, se det kan gode soialdemokrater fri seg fra å ta del i.

Mannen i gata forventes å dele det han måtte ha.

Dagbladet