Bildet: Det er vanskelig å illustrere saker om utviklingen i Sverige, for det finnes ikke bilder av den nye befolkningen. Det er sensitivt å vise hvem de er og hvor mange. Det er politisk belastende. Heller taushet.

Finanskommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh håper det er mulig å unngå skatteøkning i Malmö neste år. Det store økonomiske uføret Malmö er inne i skyldes en økende differanse mellom skatteinntekter og kostnader. Hvorfor er det slik?

Sydsvenskan skriver om saken og i artikkelen løftes befolkningsendringen frem. Antall barn øker så raskt at utbygging av barnehager og skoler koster enome summer. Mange av Malmös beboere er avhengige av sosialhjelp. Innvandring er lønnsomt har vært mantraet i mange år nå. Malmö, som er Sveriges mest fremmedkulturelle by viser det motsatte.

2017 beräknas glappet till 114 miljoner kronor i budgeten, som totalt omsluter 22 miljarder. 2018 fattas ungefär 250 miljoner, och för 2019 beräknas glappet till 310 miljoner kronor.
Att kostnaderna drar iväg beror främst på att Malmös befolkning förändras. Dels ökar antalet barn så snabbt att det krävs en stor utbyggnad av förskolor och skolor. Dels har allt fler Malmöbor så små eller osäkra inkomster att de inte kan få någon fast bostad utan söker akut hjälp hos socialtjänsten, och det driver upp kommunens kostnader för hemlöshet.

I forrige måned samlet tusenvis av muslimer seg i bønn i en park i Malmø for å feire starten på en islamsk høytid.

Sydsvenskan