Nytt

Innvandringen skulle være redningen for Sverige. Nå viser multikulturelle Malmö hvilken vei Sverige beveger seg. Den økonomiske situasjonen i den sydsvenske byen er en katastrofe. Økonomien må være i balanse innen 14 år. Det må kraftig lut til. Samtidig vokser befolkningen og alt for få jobber. De som arbeider må betale svært mye for å brødfø de som ikke er i arbeid.

Massive nedskjæringer eller skatteøkning på 6,41 kroner pr 100 kroner venter. En kraftig hestekur, eller stålbad, som de sier i Sverige.

PWC har räknat på vad det skulle kosta att stänga gapet och uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det finns två möjliga lösningar:
* En skattehöjning på 6,41 kronor per intjänad hundralapp fram till 2030, eller:
* Effektiviseringar och åtstramningar i kommunen med i genomsnitt 1,09 procent om året. I pengar motsvarar det uppemot 200 miljoner kronor årligen.
– Problemet är krokodilgapet. Vi måste kunna utveckla verksamheten. Samtidigt behöver vi ta ner nettokostnaderna med en procent om året, säger Mats Hansson, strateg vid Malmö stads ekonomiavdelning och tidigare budgetchef.

Man kan undres om det i det hele tatt finnes noe håp om å unngå stupet.

Ett annat ekonomiskt problem är sysselsättningen i Malmö. För få arbetar. Den så kallade skattekraften har sjunkit stadigt i Malmö sedan sjuttiotalet och ligger nu på ungefär 85 procent av medelskattekraften i landet.

Vidare får närmare sju procent av Malmös hushåll försörjningsstöd, det som förr kallades socialbidrag. Andelen med försörjningsstöd är nästan dubbelt så hög i Malmö som riksgenomsnittet på fyra procent.

Krokodillegapet er det som kjennetegner Malmös økonomi:

Långtidsprognosen som revisionsbyrån PWC har gjort på uppdrag av Malmö stad visar ett «krokodilgap» mellan kommunens framtida kostnader och intäkter. Gapet motsvarar en radikal skattehöjning på 6,41 fram till 2030 eller årliga nedskärningar på 1,09 procent motsvarande 200 miljoner, enligt rapporten.

Sydsvenskan