Nødsignaler har kommet hyppig fra Malmø, og her på document har vi ofte referert krisetegnene fra en by med store problemer. Men nå står byen ansikt til ansikt med naken nød.

 Det må kuttes drastisk i eldreomsorg og hjemmetjenester i bydel syd. Opposisjonen og Vänsterpartiet nei, og dermed er det krise.
– Vi er tvunget til panikk-tiltak, sier Jouni Liimatainen (MP), leder av bydel syd til Sydsvenskan.

De økonomiske problemene blir ikke mindre av innvandringen, skriver avisen. I forrige uke kom over 300 enslige barn på én natt, ny rekord igjen.

1442173385-manifestation-of-refugees-welcome-in-malm-sweden_8541254

I mellomtiden danses det i Malmøs gater mens man vifter med «refugees welcome»-plakater.

I det hele tatt er det forfriskende direkte tale fra malmøavisen, som tidligere har har brukt mye energi på å gå rundt grøten: «Malmös styrande partier har tappat kontrollen. Stadsområdena blöder pengar. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och borgarna gör uppror.»

Og man henger bjella på katten: det er «flyktingkrisen» som tvinger byen i kne:

Socialsekreterare har tvingats lämna ordinarie arbetsuppgifter för att ta hand om den akuta krisen. Men snart är bristningsgränsen nådd. Stadens flyktinglokaler börjar ta slut. Nästa steg är tältlösningar. Samtidigt blöder Malmös stadsområden pengar. Stadsområdena ska ge Malmöborna äldreomsorg, hjälpa barn och unga som far illa, dela ut socialbidrag, erbjuda fritidsverksamhet och bibliotek, ge stöd till missbrukare och personer som riskerar hemlöshet.

I bydel syd bor 58 000 innbyggere, nesten 20 prosent av Malmö befolkning. Allerede i våres slo bydelen alarm. Da lå man an til et underskudd på 20 millioner, og måtte kutte kraftig. Det går blant annet ut over gamle og syke:

• Mötesplatser för äldre och personer med psykisk ohälsa ska stängas ner.
• Hembesök hos 75-79 åringar har slopats.
• Fältgruppen har skrotats, stadsområdet står nu utan offensivt trygghetsarbete till unga efter kontorstid.
• Minskad verksamhet och begränsade öppet­tider på allaktivitetshusen i Hermods­dal och Lindängen.

Men selv ikke dette var nok. Underskuddet ligger nå an til å bli 7,6 millioner. Det må kuttes mer, og nå skal både gamle og funksjonshemmede få svi. De trøster seg nok med at deres oppofrelser bidrar til at Malmø kan fortsette å ønske tusenvis av innvandrere velkommen til byen.

• Det ska bli svårare för äldre att få plats på äldreboenden.
• Anställda som blir sjuka ska inte alltid ersättas med vikarier.
• Hemtjänsten kommer inte utföra alla beviljade serviceinsatser.
• Personer med funktionsnedsättning och äldre får inte samma hjälp som tidigare att komma ut och delta i aktiviteter.

Og partiene krangler, selvsagt. Krybben er tom og hestene bites. Det er er S og MP som styrer bydelen, med støtte fra Venstrepartiet.

– Personligen känner jag mig sviken. Nu skjuter man problemet framför sig. Nu kan vi tvingas till panik­åtgärder, säger Jouni Liima­tainen (MP), ordförande i stadsområdesnämnd Söder.
 
Vad betyder det?
 
– Nästa steg kan vara att vi varslar folk. Vi skulle dock inte få igenom det politiskt, säger han.
 
S och MP är särskilt förbannade på V – eftersom de har räknat med partiets stöd när det verkligen gäller.
 
– Vänsterpartiet är en naturlig samarbetspartner för oss, och det jag hör är att vi fortfarande har en bra dia­log i de flesta nämnderna, sa kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) tidigare i höstas.
 
Men sprickan är total.
 
– Vi tillhör inte S och MP-styret längre. Nu är det deras ansvar. Vi kommer bara att driva vår egen politik, säger Josephine Reijs (V), ledamot i stadsområdesnämnd Söder.

Alle bydelene bruker øksen på budsjettene, og den eneste som ikke styrer mot underskudd er bydel Vest (Väster). Bydelene Nord, Øst og Indre by (Innerstaden) sliter. Disse bydelene omfatter steder vi drar kjensel på: Rosengård, Husie, Möllevån, Seved…

Stadsområde Norr (Västra hamnen, City, Rörsjöstaden, Johanneslust, Kirseberg)
Förväntat underskott 10,2 miljoner kronor. Sparpaket på 3,7 miljoner kronor klubbat. Begär 6,5 miljoner av kommunstyrelsen i extrapengar. V ville ha pengar av kommunfullmäktige eftersom kommunens högsta organ bör informeras om det «kritiska läget». Enligt Norr är det helt «orimligt att nå budget i balans vid årets slut. Om ett 0-resultat ska uppnås krävs åtgärdsplaner som innebär allvarliga konsekvenser där rätts- och patientsäkerhet åsidosätts.»
Stadsområde Öster (Rosengård, Jägersro, Riseberga, Husie):
Förväntat underskott 11 miljoner. Sparpaket klubbat. «Strikt återhållsamhet» gäller inom hela förvaltningen. Alla inköp, utbildningar och konferenser som inte är nödvändiga stoppas. Tjänstetillsättningar senareläggs, anställda som är sjuka eller föräldralediga ska inte alltid ersättas med vikarier. Moderaterna och Folkpartiet är arga över att Öster lagt en miljon kronor på att hyra in en väktare under sex månader på ett korttidsboende.
Stadsområde Innerstaden (Fridhem, Kronprinsen, Möllevången, Seved): Sparpaket på 15,5 miljoner kronor stoppades av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet. Nu tvingas Innerstaden be om mer pengar av kommunstyrelsen.

Nasjonaløkonomen Tino Sanandaji har flere ganger påpekt at det eneste som holder Malmø flytende er gigantiske overføringer fra staten, her fra økonominettstedet realtid.se:

Malmös budget är minst sagt intressant läsning. Nästa år räknar Malmö kommun med 17 miljarder i nettokostnader, vilket finansieras med 12 miljarder i egna skatteintäkter och 5 miljarder i kommunalt utjämningsbidrag. Ytterligare ca 5 miljarder går till landstinget i Skåne. Om Malmö vore ett eget land skulle det ha ett större strukturellt underskott än Grekland.

Sanandaji kommenterte påstander om at innvandrerne, selv om de kostet penger på kort sikt, nok ville vise seg å være svært så lønnsomme på «lång sikt»:

Det är svårt att med säkerhet sia om framtiden, men vi kan åtminstone få en ledtråd om hur vår ”långa sikt” kommer att se ut genom att titta på experimentkommunerna Malmö, Botkyrka och Södertälje. Dessa kommuner ligger någon generation före Sverige vad gäller etnisk och kulturell mångfald. Här har ”lång sikt” redan inträffat. Ändå finns ingen kommun med en hög koncentration av mångfald som det går bra för. Det bästa vi kan säga är att dessa kommuner fortfarande är för små för att dra ner hela landets ekonomi.

Det tydligaste exemplet är arbetarrörelsens födelsestad Malmö, en stad som för länge sedan blev bankrutt, men som går runt så länge resten av Sverige har råd att täcka underskottet. Men hur ser planen ut för stunden när hela landet nått dit Malmö är idag? Vem är då tänkt att täcka hålet i budgeten? Norska oljefonden? Qatar?


http://www.sydsvenskan.se/malmo/flyktingkrisen-tvingar-malmo-pa-knana–samtidigt-bloder-stadsomradena-pengar-/

http://www.realtid.se/ArticlePages/201506/29/20150629200824_Realtid048/20150629200824_Realtid048.dbp.asp

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂